Chuỗi sự kiện 24/07 – 30/07

24/07/2018

Event 24/07 – 30/07
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 24/07 – 30/07
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Storm Knight level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 5 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay súng mới Light Gold PP2000 level 7 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000VNĐ) nhận ngay 10 đá Storm Knight  và thẻ tháng*1
 
Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000VNĐ) nhận ngay súng mới Shazam H2 level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay Dragon Super V level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Dual Demon Monster level 9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận thêm Dragon Super V level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC và ngọc Tăng Sát Thương A*1
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Ưu đãi vòng quay Demon
Hoàn 50% KC với toàn bộ vòng quay Demon
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
 
5. Tri Ân VIP
- VIP 1 - VIP 5 tặng đá Dual TMP*20
- VIP 6 - VIP 10 tặng đá Dual MP7A1*20
- VIP 11- VIP15 tặng đá Demon Transformer*30
- VIP 16 - VIP 20 tặng đá Demon Kriss*30
- VIP 21 - VIP 24 tặng đá Demon AK47*30
- VIP 25 trở lên tặng đá Dual Demon Monster*30
 
Chú ý:
Trong thời gian sự kiện, nếu đạt cấp mốc VIP mới sẽ nhận được thêm quà mốc VIP mới
 
 
6. Shop:
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
 
Giảm giá 70% Demon Transformer level 9 (v.viễn): 807KC ( giá gốc 2690KC)
 
Giảm giá 70% Demon Kriss level 9 (v.viễn): 807KC ( giá gốc 2690KC)
 
Giảm giá 70% Demon AK47 level 9 (v.viễn): 807KC ( giá gốc 2690KC)
 
Giảm giá 70% lễ bao đá Demon Transformer: 180KC ( giá gốc 600KC)
 
Giảm giá 70% lễ bao đá Demon Kriss: 180KC ( giá gốc 600KC)
 
Giảm giá 70% lễ bao đá Demon AK47: 180KC ( giá gốc 600KC)
 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
 
Jade G36 level 7 (v.viễn) : 200KC
 
Ocean M4A1 level 7 (v.viễn) : 200KC
 
Thẻ tạo hình - Dragon AK47 (v.viễn) : 680KC
 
Thẻ tạo hình - Evil AK47 (v.viễn) : 200KC
 
Thẻ tạo hình - Evil Barrett M107 (v.viễn) : 200KC
 
Thẻ tạo hình - Evil M249 (v.viễn) : 200KC
 
Thẻ tạo hình - Evil AA12 (v.viễn) : 200KC
 
Doom RPK level 9 (v.viễn) : 5000KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
Dragon AK47 M39 không sử dụng thẻ đổi ngoại hình được
 
 
7. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngay đá Evil Knight*1
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đấu Rank
 
Chiến thắng 3 trận đấu Rank nhận ngay combo giáp 6 ( 1 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( ( 1 ngày), Giáp siêu phân tử ( 1 ngày), Giầy linh hoạt ( 1 ngày)
Chiến thắng 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần