Chuỗi sự kiện 26/06 – 02/07

26/06/2018

Event 26/06 – 02/07
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 26/06 – 02/07
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ mỗi ngày nhận ngẫu nhiên:
- Đá Dark Knight*2 
- Đá Dark Knight*3 
- Dark Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
2. Nạp bất kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 3 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Gold M1887 level 7 (v.viễn)
 
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 5 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp đủ trong ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngay phần thưởng hấp dẫn:
 
Nạp đủ 50KC ngày 26/6 nhận ngay 10 đá Dead Knight và 200.000 điểm cường hóa
 
Nạp đủ 50KC ngày 27/6 nhận ngay 10 đá Flash Knight và 200.000 điểm cường hóa
 
Nạp đủ 50KC ngày 28/6 nhận ngay Fire Dragon RPK level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Nạp đủ 50KC ngày 29/6 nhận ngay Dragon P90 level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Nạp đủ 50KC ngày 30/6 nhận ngay Dragon Slayer level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Nạp đủ 50KC ngày 1/7 nhận ngay Dragon Gatling Gun level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Nạp đủ 50KC ngày 2/7 nhận ngay 10 đá Storm Knight và 200.000 điểm cường hóa
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
4. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000VNĐ) nhận ngay 10 đá Dark Knight và thẻ tháng*1
 
Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000VNĐ) nhận ngay súng mới M870 Pepsi level 7 (v.viễn) và lựu đạn pepsi level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận thêm ngay 800KC và combo giáp 8 ( 7 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 7 ngày), Giáp Flame Dragon ( 7 ngày), Giầy Flame Dragon ( 7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Dragon AK47 level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ), nhận ngẫu nhiên từ 26-34 đá Dragon AK47 và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ), nhận ngay Demon Sword level 9 (v.viễn)
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
5. Ưu đãi quân trang
Hoàn 50% KC khi quay quân trang Trung x10 ( tối đa 5 lần)
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng hoàn 50%KC tối đa 5 lần trong suốt toàn bộ thời gian sự kiện
 
6. Shop:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
 
Nhân vật Sophie (v.viễn): 9999KC
Nhân vật Julie (v.viễn): 9999KC
AK Gaming level 7 (v.viễn): 1500KC
Lựu đạn bánh chưng (v.viễn): 500KC
M4A1 X-mas (v.viễn): 2000KC
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được)
 
Lễ bao Dragon RPK ( 3 đá) : 333KC
Lễ bao Dragon P90 ( 3 đá) : 333KC
Lễ bao Dragon Gatling Gun ( 3 đá) : 333KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Không giới hạn số lượt mua lễ bao trong ngày
 
 
7. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận đấu PVE Siêu Khó nhận ngay đá Evil Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập tích lũy nhận quà
Đăng nhập ngày thứ nhất của sự kiện nhận ngay MP5K Original level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập ngày thứ hai của sự kiện nhận ngay Mercenary G36 level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập ngày thứ ba của sự kiện nhận ngay Super M16 Orginal level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập ngày thứ tư của sự kiện nhận ngay Future Warface level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập ngày thứ năm của sự kiện nhận ngay Super M870 level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập ngày thứ sáu của sự kiện nhận ngay PVE Destroyer level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập ngày thứ bảy của sự kiện nhận ngay Thunder Strike level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập đủ 7 ngày nhận ngay Dual TMP level 4 (v.viễn)
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần