Hướng dẫn mua Thẻ tháng

13/06/2018

Hướng dẫn mua Thẻ tháng tại Scoin.vn

 

Bước 1:
 
- Truy cập trang web http://scoin.vn
 
- Đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu game Tập Kích
 
 
Bước 2:
 
- Chọn game Tập Kích
 
 
 
Bước 3:
 
- Chọn máy chủ bạn đang chơi
 
 
Bước 4:
 
- Ví dụ mình đang chọn máy chủ Miền Bắc
 
 
 
Bước 5:
 
- Chọn phương thức nạp
 
 
Bước 6:
 
- Chọn Mua item
 
 
 
Bước 7:
 
- Chọn Item
 
 
Bước 8:
 
- Chọn Mua ngay
 
 
 
Bước 9:
 
- Chọn "Nạp"
 
 
Bước 10:
 
- Vào game kiểm tra Thẻ tháng