Hướng dẫn nạp kim cương vào game Tập Kích

08/06/2018

Hướng dẫn nạp kim cương game Tập Kích

 

Bước 1:

- Truy cập trang web http://scoin.vn

- Đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu game Tập Kích

 

 

Bước 2:

- Chọn game Tập Kích

 

 

Bước 3:

- Chọn máy chủ bạn đang chơi

 

 

Bước 4:

- Ví dụ mình đang chọn máy chủ Miền Bắc

 

 

Bước 5:

- Chọn phương thức nạp: Hiện tại có 2 phương thức là nạp bằng thẻ cào và nạp bằng Scoin

 

 

1. Nạp bằng thẻ cào:

- Chọn thẻ cào:

 

 

- Chọn loại thẻ cào:

 

 

- Ví dụ ở đây mình chọn thẻ Vcoin:

 

 

- Nhập số seri, nhập mã thẻ. Sau đó bấm “Nạp”:

 

 

2. Nạp bằng ví Scoin:

- Để nạp bằng ví Scoin yêu cầu tài khoản phải có đủ Scoin

- Tại mục Phương thức nạp, chọn “Ví Scoin”:

 

 

- Chọn số tiền nạp:

 

 

- Ví dụ ở đây mình chọn 10000 Scoin:

 

 

- Chọn "Nạp":