[Tập Kích] Những nội dung mới update 22/05

22/05/2018

Những nội dung update 22/05

 

1. Cập nhật chế độ chơi mới: SOLO 2

 

2. Cập nhật 3 map mới:

- Xmas Frozen (Đấu đội)

 

 

- Công xưởng 798 (Đấu đội)

 

 

- Ngục Nam Á (Zombie)