Hướng dẫn nạp Scoin bằng tin nhắn SMS

16/05/2018

Hướng dẫn nạp Scoin bằng tin nhắn SMS

 

Các xạ thủ thân mến!

 

Ngoài các phương thức nạp Scoin vào tài khoản như Nạp qua thẻ Vcoin, nạp qua thẻ Ngân hàng, nạp qua VTC 365, thì các xạ thủ có thể nạp Scoin bằng chính điện thoại của mình.

Cụ thể như sau:

- Nhà mạng Viettel:

VTC1 10000 NAP (tên tài khoản) gửi 9029 (10.000 VNĐ ==> 7.000 Scoin) 
VTC1 20000 NAP (tên tài khoản) gửi 9029 (20.000 VNĐ ==> 14.000 Scoin) 
VTC1 40000 NAP (tên tài khoản) gửi 9029 (40.000 VNĐ ==> 28.000 Scoin) 
VTC1 100000 NAP (tên tài khoản) gửi 9029 (100.000 VNĐ ==> 70.000 Scoin)
 
 
- Nhà mạng MobiFone:
 
VTC SC NAP10 (tên tài khoản) gửi 9029 (10.000 VNĐ ==> 7.000 Scoin) 
VTC SC NAP20 (tên tài khoản) gửi 9029 (20.000 VNĐ ==> 14.000 Scoin) 
VTC SC NAP40 (tên tài khoản) gửi 9029 (40.000 VNĐ ==> 28.000 Scoin) 
VTC SC NAP100 (tên tài khoản) gửi 9029 (100.000 VNĐ ==> 70.000 Scoin)
 
 
- Nhà mạng VinaPhone:
VTC SC NAP10 (tên tài khoản) gửi 9029 (10.000 VNĐ ==> 7.000 Scoin) 
VTC SC NAP15 (tên tài khoản) gửi 9029 (15.000 VNĐ ==> 10.500 Scoin) 
VTC SC NAP20 (tên tài khoản) gửi 9029 (20.000 VNĐ ==> 14.000 Scoin) 
VTC SC NAP30 (tên tài khoản) gửi 9029 (30.000 VNĐ ==> 21.000 Scoin) 
VTC SC NAP50 (tên tài khoản) gửi 9029 (50.000 VNĐ ==> 35.000 Scoin)
 
 

BQT Tập Kích.