Chuỗi sự kiện 26/04 – 02/05

26/04/2018

Event 26/04 – 02/05
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 26/04 – 02/05
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Holy Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp đủ trong ngày
 
Nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngày phần thưởng tương ứng:
Nạp đủ 50KC ngày 26/04 nhận ngay Crystal Desert Eagle level 5 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 27/04 nhận ngay Fierce Knight level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 28/04 nhận ngay Punish Knight level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 29/04 nhận ngay Ice Desert Eagle level 9 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 30/04 nhận ngay Dragon Striker level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 01/05 nhận ngay Dragon P90 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 02/05 nhận ngay Crystal M4A1 Fancy Light level 4 (v.viễn) 
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000 VNĐ) nhận ngay Super M16 Original level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000 VNĐ) nhận ngay Holy Knight level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000 VNĐ) nhận ngay súng Demon Kriss level 9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 2000KC (2.000.000 VNĐ), nhận thêm ngay 2000KC
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Shop:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được)
Terminator level 4 (v.viễn): 150KC
M4A1 Soldier level 7 (v.viễn): 300KC
Lễ bao đá Dragon Strike: 333KC
Lễ bao đá Dragon P90: 333KC
 
Giảm giá 70% lễ bao Demon Kriss: 180KC ( giá gốc 600KC)
 
Chú ý:
Các vật phẩm chỉ có thể mua, không tặng được
Lễ bao Demon Kriss chỉ mua giá khuyến mại, tặng giá gốc
 
 
5. Cập nhật vòng quay may mắn
Cập nhật vật phẩm mới Fierce Knight level 7 (v.viễn) thay thế cho Orge AK47 level 7 (v.viễn)
 
6. Đấu Rank
Chiến thắng 3 trận Rank nhận ngay đá Storm Knight*1
 
Chú ý:
Mỗi ngày được tham gia 1 lần