Chuỗi sự kiện 19/04 - 22/04

19/04/2018

Event 19/04 – 22/04
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 19/04 – 22/04
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Ice Nepal level 9 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ 3 ngày
 
Nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay 10 đá Dead Knight
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000 VNĐ) nhận ngay Dead Knight level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000 VNĐ) nhận ngay Dead Knight level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1000KC (1.000.000 VNĐ) nhận ngay 500.000 điểm cường hóa, combo giáp 8 ( 15 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 15 ngày), Giáp Flame Dragon ( 15 ngày), Giầy Flame Dragon ( 15 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 2000KC (2.000.000 VNĐ), nhận ngay 20 đá Dragon Super V
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Shop:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được)
 
Lễ bao Dark Knight: 50KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dark Knight*3
+ đá Dark Knight*5
+ đá Dark Knight*7
 
Lễ bao giáp 6 ( 7 ngày): 50KC gồm Mũ PASGT-IV ( 7 ngày), Giáp siêu phân tử ( 7 ngày), Giầy linh hoạt ( ID: 7 ngày)
 
Lễ bao giáp 6 ( 30 ngày): 150KC gồm Mũ PASGT-IV ( 30 ngày), Giáp siêu phân tử ( 30 ngày), Giầy linh hoạt ( ID: 30 ngày)
 
Lễ bao giáp 8 ( 3 ngày): 500KC gồm Mũ Flame Dragon ( 3 ngày), Giáp Flame Dragon ( 3 ngày), Giầy Flame Dragon ( 3 ngày)
 
Lễ bao giáp 8 ( 7 ngày): 888KC gồm Mũ Flame Dragon ( 7 ngày), Giáp Flame Dragon ( 7 ngày), Giầy Flame Dragon ( 7 ngày)
 
Dragon Super V level 4: 333KC
Lễ bao Dragon Super V ( 3 đá): 333KC
Ngọc Sát Thương C: 100KC
 
Chú ý:
Các vật phẩm chỉ có thể mua, không tặng được
Trong thời gian sự kiện, Ngọc Sát Thương C được mua tối đa 4 lần
 
 
5. Thách đấu PVE Siêu Khó
 
Hoàn thành 3 trận đấu PVE Siêu Khó mỗi ngày nhận ngay 1 đá Dead Knight
 
Chú ý:
Mỗi ngày được tham gia 1 lần