Chuỗi sự kiện 15/03 - 21/03

15/03/2018

Event 15/03 – 21/03
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 15/03 – 21/03
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Nạp bất kỳ nhận ngay Dead Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ 3 ngày
 
Nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay Striker Dragon level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy 100KC (100.000 VNĐ) nhận ngay 12-18 đá Dead Knight
 
Nạp tích lũy đủ 500KC (500.000 VNĐ) nhận ngay ngọc sát thương B*1
 
Nạp tích lũy đủ 1000KC (1.000.000 VNĐ) nhận ngay 10 đá Gold Dragon AK47
 
Nạp tích lũy 2000KC (2.000.000 VNĐ), nhận thêm ngay 2000KC
 
Nạp tích lũy đủ 3500KC (3.500.000 VNĐ), nhận ngẫu nhiên 18-26 đá Gold Dragon AK47
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Shop:
 
Cập nhật vật phẩm mới:
 
Demon Kriss level 9:  2690KC
 
Demon Transformer level 9: 2690KC
 
Demon AK47 level 9: 2690KC
 
Lựu đạn April: 999KC
 
Lựu đạn Flash April: 999KC
 
Combo hồ ly: gồm đuôi hồ ly(v.viễn), mũ hồ ly (v.viễn), kẹo mút (v.viễn), balô củ cải (v.viễn): 1200KC
 
Đuôi hồ ly: 400KC
 
Mũ hồ ly: 400KC
 
Kẹo mút: 400KC
 
Balo củ cải: 400KC
 
Balo kẹo: 1200KC
 
 
5. Hoàn thành nhiệm vụ (Bắt đầu lúc 0h, ngày 16/03)
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC
 
Chú ý
Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
6. Đăng nhập nhận quà
Ngày 19/3, toàn bộ các tài khoản VIP 1 trở lên chỉ cần đăng nhập sẽ nhận được ngay 50KC
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
 
7. Online tích lũy
Online 30 phút, tặng lựu đạn Lựu đạn Tân Xuân (  1 ngày), Lựu đạn Flash Tân Xuân ( 1 ngày)
Online 60 phút, tặng rìu gold ( 1 ngày), python (1 ngày)
 
Chú ý:
Mỗi ngày được tham gia 1 lần
Phần thưởng cộng dồn hạn sử dụng
 
8. Chế độ đấu Rank tháng 3- tuần 2
 
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay đá Storm Knight*1
Hoàn thành 7 trận đáu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Mỗi ngày được tham gia 1 lần
Phần thưởng cộng dồn hạn sử dụng