Chuỗi sự kiện 08/03 - 14/03

08/03/2018

Event 08/03 – 14/03
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 08/03-14/03
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Nạp bất kỳ nhận ngay 50KC và nhận ngẫu nhiên
+ Đá Dark Knight*2
+ Đá Dark Knight*3
+ Dark Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ 3 ngày
 
Nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay 10 đá Storm Knight
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy
Nạp tích lũy đủ 50KC (50.000 VNĐ) nhận ngay Storm Knight level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000 VNĐ) nhận ngẫu nhiên 5-8 đá Dark Knight
 
Nạp tích lũy đủ 200KC (200.000 VNĐ) nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 500KC (500.000 VNĐ) nhận thêm 1000KC và combo giáp 8 ( 15 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 15 ngày), Giáp Flame Dragon ( 15 ngày), Giầy Flame Dragon ( 15 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1000KC (1.000.000 VNĐ) nhận ngay Gold Bow level 9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 2000KC (2.000.000 VNĐ), nhận ngay Dragon M4A1 level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 3500KC (3.500.000 VNĐ), nhận 26-34 đá Dragon M4A1
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000 VNĐ), nhận thêm ngay 5000KC
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Shop:
 
Cập nhật vật phẩm mới:
 
MG Transformer level 9: 2000KC
M4A1 Forest level 7: 2000KC
Nhân vật Sophie: 9999KC
Nhân vật Julie: 9999KC
 
 
5. Ưu đãi quân trang Trung
Quay quân trang trung x10 2 lần tặng súng Dragon AWP level 4 (v.viễn)
Quay quân trang trung x10 10 lần tặng súng Dragon AWP level 7 (v.viễn)
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Mảnh đá sẽ được cộng thẳng vào kho
 
 
6. Online tích lũy
Online 30 phút, tặng lựu đạn Lựu đạn Tân Xuân (  1 ngày), Lựu đạn Flash Tân Xuân ( 1 ngày)
Online 60 phút, tặng rìu gold ( 1 ngày), python (1 ngày)
 
Chú ý:
Mỗi ngày được tham gia 1 lần
Phần thưởng cộng dồn hạn sử dụng
 
7. Chế độ đấu Rank tháng 3- tuần 2
 
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay băng đạn Sniper (3 ngày)
Hoàn thành 7 trận đấu Rank nhận đá Flash Knight*1
 
Chú ý:
Mỗi ngày được tham gia 1 lần
Phần thưởng cộng dồn hạn sử dụng