Chuỗi sự kiện 11/01 - 17/01

11/01/2018

Xin chào các xạ thủ! 
 
Sau đây là nội dung chi tiết sự kiện tuần 11/01-17/01.
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy 20KC (20.000 VNĐ) nhận thêm 100KC, 50,000 điểm cường hóa
 
- Nạp tích lũy 100KC (100.000 VNĐ) nhận thêm 300KC, 150,000 điểm cường hóa
 
- Nạp tích lũy đủ 500kc (500.000 VNĐ), nhận ngẫu nhiên:
+ Dark Knight level 7 (v.viễn)
+ Dark Knight level 9 (v.viễn)
 
- Nạp tích lũy 1000kc (1.000.000 VNĐ), nhận thêm ngẫu nhiên từ 5-8 đá Dragon AK47 , 1,000,000 điểm cường hóa
 
- Nạp tích lũy đủ 2000kc (2.000.000 VNĐ), nhận thêm đá Golden Dead*10, 2,000,000 điểm cường hóa
 
- Nạp tích lũy đủ 3500kc (3.500.000 VNĐ), nhận thêm ngẫu nhiên từ 18-26 đá Dragon AK47
 
- Nạp tích lũy đủ 5000kc (5.000.000 VNĐ), nhận thêm đá Golden Dead*30
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
2. Nâng cấp súng Golden Dead:
 
Nâng cấp Golden Dead tặng ngay đá:
Nâng cấp lên cấp 8 tặng 2 đá Golden Dead
Nâng cấp lên cấp 9 tặng 5 đá Golden Dead
Nâng cấp lên cấp M (sáng 1) tặng 8 đá Golden Dead
Nâng cấp lên cấp M36 (sáng 2) tặng 12 đá Golden Dead
Nâng cấp lên cấp M37 (sáng 3) tặng 18 đá Golden Dead
Nâng cấp lên cấp M38 (sáng 4) tặng 25 đá Golden Dead
Nâng cấp lên cấp M39 (sáng 5) tặng 20 đá Demon AWP
 
 
3. Shop: 
 
Cập nhật và ưu đãi vật phẩm mới:
Giảm giá 50% Super M93R level 9: 500KC (giá gốc 1000KC)
Giảm giá 50% SVD Fire Phoenix level 9: 1200C (giá gốc 2400KC) 
Giảm giá 50% AK Plasma level 9: 1600KC (giá gốc 3200KC)
 
Chú ý:
*Vật phẩm có thể tặng với giá gốc, mua với giá giảm giá
 
 
4. Nhiệm vụ hàng ngày:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC
 
Chú ý:
Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
5. Đầu tuần may mắn:
 
Các tài khoản VIP 1 trở lên khi đăng nhập ngày 15/1 sẽ nhận ngẫu nhiên:
+ 10KC
+ 20KC
+ 50KC
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
 
6. Tuần đấu Rank tháng 1 – Tuần 2:
 
Chiến thắng 3 trận đấu Rank: 10kc
Chiến thắng 5 trận đấu Rank: 10kc
Chiến thắng 7 trận đấu Rank: 10kc
 
Mỗi ngày được tham gia 1 lần