Chuỗi sự kiện 07/12 - 13/12

06/12/2017

Chuỗi sự kiện 07/12 – 13/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận thêm ngay 50KC, những ngày sau login sẽ nhận thêm KC:
Ngày 1: nhận thêm 40KC
Ngày 2: nhận thêm 30KC
Ngày 3: nhận thêm 20KC
Các ngày còn lại của sự kiện: nhận thêm 10KC
 
Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Đăng nhập nhận kim cương chỉ diễn ra trong thời gian sự kiện
- Không tính thẻ tháng hoặc x2 nạp lần đầu
- Kim cương sẽ tự cộng vào tài khoản
 
 
2. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100kc, nhận thêm 100KC, ngoài ra nhận thêm ngẫu nhiên:
Đá Dark Knight *2
Đá Dark Knight *5
Đá Dark Knight *8
 
- Nạp tích lũy đủ 500kc, nhận ngay Dark Knight level 7 (v.viễn) 
 
- Nạp tích lũy đủ 1000kc, nhận ngay lưu đạn April và lựu đạn Flash April (v.viễn)
Giảm 30% toàn bộ lượt quay vòng quay Hero
 
- Nạp tích lũy đủ 2000kc, nhận thêm ngẫu nhiên:
+ 500kc
+ 800kc
+ 1200kc
 
- Nạp tích lũy đủ 3500kc, nhận đá Dragon Super V *20
 
- Nạp tích lũy đủ 5000kc, nhận thêm 5000KC
 
 
Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
3. Cập nhật Golden Dead:
 
Cập nhật cấp súng mới M36, M37, M38 Golden Dead
 
 
4. Shop:
 
- Cập nhật súng với mức giá ưu đãi:
Giảm giá 50% M60 Gold level 9: 1250 KC (giá gốc 2500KC)
Giảm giá 50% Gold M4A1 level 7: 1000KC (giá gốc 2000KC)
Giảm giá 50% Gold AWP level 7: 750KC (giá gốc 1500KC)
Giảm giá 50% Evil AK47 level 4: 150KC (giá gốc 300KC)
Giảm giá 50% Evil Barrett M107 level 4: 150KC (giá gốc 300KC)
 
Chú ý:
- Vật phẩm có thể tặng với giá gốc, mua với giá giảm giá
 
 
5. Đầu tuần may mắn:
 
Người chơi khi đăng nhập ngày đầu tuần 11/12 sẽ nhận ngẫu nhiên:
+ 10kc
+ 20kc
+ 50kc
 
Chú ý:
Kim cương sẽ tự động cộng vào tài khoản
 
 
6. Phần thưởng PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, X2 quà khi lật thẻ PVE
Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 3 lần
 
7. Tuần đấu Rank tháng 12:
 
Hoàn thành 3 trận đấu Rank: 10kc
Chiến thắng 5 trận đấu Rank: 10kc
Chú ý: 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần