Chuỗi sự kiện Trung thu 05/10 - 11/10

03/10/2017

Event 05.10 – 11.10
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận ngẫu nhiên:
- Đá Dead Knight *20
- Đá Dead Knight *2
- Đá Dead Knight *1
- Dead Knight (3 ngày)
- Kim cương *10
*Chú ý: 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
- Chú ý sự thay đổi kim cương của bạn
 
 
2. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 50kc, nhận ngay Storm Knight cấp 4 (v.viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 100kc, nhận ngay Dark Knight cấp 4 (v.viễn)
- Nạp tích lũy đủ 200kc, nhận ngay Dead Knight cấp 4 (v.viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 500kc, nhận ngay Flash Knight cấp 7 (v.viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 1000kc, hôm sau đăng nhập sẽ nhận thêm từ 500-1000kc
- Nạp tích lũy đủ 2000kc, nhận ngay 20 đá Dead Knight, điểm cường hóa *3,000,000 
- Nạp tích lũy đủ 3500kc, nhận ngay 20 đá Dragon AWP
*Chú ý:
- Event chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Mốc 1000kc, ngày hôm sau đăng nhập mới nhận được kim cương tặng thêm
 
 
3. X2 mảnh ghép:
 
X2 đổi mảnh ghép với 10 mảnh ghép đầu tiên
 
*Chú ý:
- Event chỉ được tham gia 1 lần
 
 
4. Shop:
 
Cập nhật vũ khí mới vào shop:
- AA-12 Poison: 198 kc 
- M249 Poison: 218 kc
- D.E Poison: 168 kc 
- Barrett M107 Poison: 198 kc
 
5. Active:
 
- Event login:
+ Mỗi ngày login nhận ngẫu nhiên: Diablo AK47 (2 ngày), Ice Desert Eagle (2 ngày), Chùy Vương (2 ngày) 
 
- Event online:
+ Mỗi ngày online đủ 30 phút nhận ngẫu nhiên: đá Flash Knight *1, đá Dead Knight *1, đá Evil AK47 *1, đá Evil M249 *1
 
 
6. Battlegrounds Cup:
 
Quán quân Battlegrounds Cup nhận thêm 10 kim cương
 
*Chú ý: Mỗi ngày được nhận quà tối đa 5 lần