Hướng dẫn nhập Giftcode và nhận quà

21/01/2016

Bài viết hướng dẫn nhập Giftcode và nhận quà tặng từ Giftcode

 

Người chơi muốn nhập Giftcode bước đầu phải truy cập vào “Nhiệm vụ ngày” tại giao diện chính:

Click vào “Nhiệm vụ ngày”

 

Tiếp đó trong giao diện “Đổi quà” người chơi có thể tiến hành nhập Giftcode.

Giao diện nhập Giftcode

 

 

Trong trường hợp nhập Giftcode thành công, bạn sẽ nhận được thông báo đã nhận được vật phẩm:

Thông báo đã nhận vật phẩm từ Giftcode

 

Trong trường hợp nhập Giftcode sai, bạn sẽ nhận được thông báo hãy “Nhập đúng Giftcode”.

Thông báo nhập Giftcode không đúng