Tập Kích – Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

15/01/2016

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG GAME TẬP KÍCH

Install app Tutorial 

 
1.      Hướng dẫn Cài đặt:
1.      Install app:
 

Hướng dẫn tải game Tập Kích cho hệ điều hành Android và IOS:

Download tutorial for iOS and Android Platform:

 
-       Hệ điều hành Android:
-       Android Platform:
Link tải: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gplay.tapkich&hl=vi

Download links: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gplay.tapkich&hl=vi

 

Bước 1: Vào ứng dụng CH Play trên điện thoại và tìm Tập Kích

Step  1: Search for “Tập Kích” from CH Play on your device

 
 

Bước 2: Bấm Install để cài đặt game Tập Kích

Step 2: Click Install 

 
 

Bước 3: Thông báo của Google Play hiện lên, click tiếp vào Accept

Step 3:  Click Accept on the pop-up notification

 
 

Bước 4: Game đang tải về, bạn phải đợi một lúc để tải game hoàn tất

Step 4: wait until the app is completely downloaded 

 
 
-       Hệ điều hành IOS:
-       IOS platform:
 

Link tải: https://itunes.apple.com/vn/app/tap-kich-crisis-action/id1072053835?l=vi&mt=8

Download Link: https://itunes.apple.com/vn/app/tap-kich-crisis-action/id1072053835?l=vi&mt=8

 

Bước 1: Vào ứng dụng Appstore trên điện thoại và tìm Tập Kích, sau đó bấm Nhận để cài đặt game

Step 1:  Search for “Tập Kích” in Appstore. Click “Get” to install the app 

 
 

Bước 2: Game đang tải về, bạn phải đợi một lúc để tải game hoàn tất

Step 2:  Wait until the app is downloaded completely 

 
 
2.     Hướng dẫn Sử dụng
2.     Guidance
 
Bước 1: Tại màn hình chính của điện thoại, bấm vào icon Tập Kích để mở game
Step 1: Click  Tập Kích icon on device screen to run the app.
 
 

Bước 2: Chọn Máy chủ để chơi

Step  2: Choose your server

 
 

Bước 3: Trải nghiệm game

Step  3: Experience our app