Chuỗi sự kiện Update Tập Kích: CABG

28/09/2017

1. Nạp bất kỳ
 
Nạp bất kỳ tặng vũ khí Gold D.E vĩnh viễn.
 
*Chú ý:
- Event chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp tích lũy
 
- Nạp tích lũy đủ 100kc, nhận ngay Gold MP5N (vĩnh viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 500kc, nhận ngay Gold SCAR (vĩnh viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 1000kc, nhận ngẫu nhiên 18-26 đá Dead Knight 
- Nạp tích lũy đủ 3500kc, nhận ngay đá Dragon M4A1 *20 
 
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Event chỉ được tham gia 1 lần
 
 
3. Vòng quay
 
Cập nhật vũ khí Dead Knight Lv7 vào Vòng quay may mắn 
 
 
4. Shop
 
- Bán chảo thường : giá 128kc
 
5. Tri ân người chơi VIP
 
- VIP 1 – VIP 5, tặng đá Dead Knight *2
- VIP 6 – VIP 10, tặng đá Dead Knight *10
- VIP 11 – VIP 14, tặng đá Dead Knight *20
- VIP 15 – VIP 18, tặng đá Dragon AWP *5
- VIP 19 – VIP 23, tặng đá Dragon AWP *10
- VIP 24, tặng đá Dragon AWP *15
- VIP 25, tặng đá Dragon AWP *20
 
* Chú ý:
- Quà sẽ được gửi qua hộp thư ingame
 
6. Battlegrounds
 
1. Nhiệm vụ 1
+ Hoàn thành 1 ván đấu, nhận ngay Python (2 ngày), Danh dự *500 
+ Hoàn thành 2 ván đấu, nhận ngay MP7A1 (2 ngày), Danh dự *500 
+ Hoàn thành 3 ván đấu, nhận ngay Barrett M107 (2 ngày), Danh dự *500
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
2. Nhiệm vụ 2
 
Quán quân Battlegrounds Cup nhận thêm 25 kim cương
 
(Chú ý: Mỗi ngày được nhận quà tối đa 5 lần)
 
 
7. Login
 
Login nhận ngẫu nhiên vũ khí sau:
 
- MG4 (1 ngày) 
- M14EBR (1 ngày) 
- Dao Nepal (1 ngày) 
 
Online tích lũy:
 
- Online tích lũy đủ 30 phút, nhận ngẫu nhiên đá Flash Knight *1, đá Dead Knight *1, đá Evil AK47 *1, đá Evil M249 *1
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần