Chuỗi sự kiện 14/09 - 20/09

13/09/2017

 
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ tặng ngẫu nhiên 1 trong những vật phẩm sau:
- 10 kim cương
- Đá Dark Knight *1
- Đá Dark Knight *2
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Chú ý sự thay đổi kim cương của bạn
 
 
2. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100kc, nhận ngay M249 Hero (vĩnh viễn)
- Nạp tích lũy đủ 200kc, nhận ngay đá Dark Knight *10, Thẻ Awake Dark Knight *5
- Nạp tích lũy đủ 500kc, nhận ngay Super M93R (vĩnh viễn)
- Nạp tích lũy đủ 1000kc, mở Quân trang (trung) x10 sẽ được hoàn 518kc ( được hoàn 2 lần )
- Nạp tích lũy đủ 2500kc, nhận ngay Super Gun (vĩnh viễn)
- Nạp tích lũy đủ 3500kc, nhận ngay đá Dragon AWP *20
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Nạp đủ 1000kc, sau đó quay mới được hoàn kc
- 20 đá Dragon AWP có thể hợp thành 1 súng Dragon AWP cấp 4 vĩnh viễn
 
 
 
3. Shop:
 
- Barrett M107 Poison Lv7 vĩnh viễn: 198 kim cương
- D.E Poison Lv7 vĩnh viễn: 168 kim cương
 
 
4. Vòng may mắn:
 
Kéo dài vũ khí Ice SCAR trong vòng may mắn đến hết ngày 20/09
 
5. Đấu Rank, Đấu Đội nhận quà:
 
- Đấu Rank kill 10 mạng, nhận ngay Danh dự *500, Vàng *5000
- Đấu Rank kill 20 mạng, nhận ngay combo Giáp 6 (1 ngày), Lựu đạn Bánh chưng (1 ngày)
- Đấu Rank kill 30 mạng, nhận ngay 10 kim cương
- Đấu Đội kill 25 mạng, nhận ngay Phớ Rồng (1 ngày)
- Đấu Đội kill 50 mạng, nhận ngay Demon AK47 (1 ngày)
 
 
6. Login nhận quà:
 
- Login ngày 14/9, nhận ngay Destroyer (2 ngày)
- Login ngày 15/9, nhận ngay Lựu đạn Bánh chưng (2 ngày)
- Login ngày 16/9, nhận ngay Demon Transformer (2 ngày)
- Login ngày 17/9, nhận ngay Balo vũ khí (2 ngày)
- Login ngày 18/9, nhận ngay Ice M4 (2 ngày)
- Login ngày 19/9, nhận ngay Demon Kriss (2 ngày)
- Login ngày 20/9, nhận ngay Demon AK47 (2 ngày)