Chuỗi sự kiện Tựu trường (07/09 - 13/09)

07/09/2017

 
 
1. Nạp bất kỳ
 
Nạp bất kỳ nhận ngay D.E Death (vĩnh viễn)
Hiệu ứng kill đẹp mắt
DMG Zombie lớn
 
Chú ý:
- Không tính thẻ tháng
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
 
2. Nạp tích lũy
 
- Nạp tích lũy đủ 50kc, tặng M870 Frost (vĩnh viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 200kc, tặng  đá Dead Knight *10 
- Nạp tích lũy đủ 500kc, tặng Combo Tựu trường (vĩnh viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 1000kc, tặng Gatlin Gold (vĩnh viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 3500kc, tặng Đá Dragon AK47 *20 
 
Chú ý:
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Đã có Gatlin Gold sẽ không nhận được nữa
 
 
 
 
3. Quân trang trung
 
- Quay 5 lần x10 Quân trang trung, tặng Đá Dragon AK47 *5 
- Quay 8 lần x10 Quân trang trung, tặng Đá Dragon AK47 *10 
 
 
4. Online tích lũy
 
Mỗi ngày online tích lũy đủ 30 phút: tặng Thẻ hồi sinh *3, Danh dự *500
 
5. Login tặng quà
 
- Login ngày 7/9, tặng Python Gold (2 ngày) 
- Login ngày 8/9, tặng AK47 Gold (2 ngày) 
- Login ngày 9/9, tặng AWP Gold (2 ngày) 
- Login ngày 10/9, tặng M4A1 Gold (2 ngày)
- Login ngày 11/9, tặng Mũ Flame Dragon (2 ngày), Giáp Flame Dragon (2 ngày), Giày Flame Dragon (2 ngày), Danh dự *100
- Login ngày 12/9, tặng AA-12 Gold (2 ngày), Danh dự *100
- Login ngày 13/9, tặng AK47 Gold (2 ngày), Danh dự *100
 
6. Hoàn thành ván đấu
 
- Đấu Rank kill 100 người, tặng Dark Knight (2 ngày), 5 kim cương
- Đấu đội kill 100 người, tặng Dao Nepal (2 ngày), 5 kim cương
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần