Chuỗi sự kiện 04/09 - 06/09

03/09/2017

 
 
1. Nạp bất kỳ
 
Nạp bất kỳ tặng ngẫu nhiên Dead Knight Lv9  (1-3 ngày), còn có cơ hội nhận Dead Knight Lv 4 (vĩnh viễn)
 
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
 
2. Nạp tích lũy
 
- Nạp tích lũy đủ 100kc, tặng AK47 Poison (vĩnh viễn) 
- Nạp tích lũy đủ 500kc, quay x10 Quân trang trung lần đầu tiên được hoàn 100% kim cương
- Nạp tích lũy đủ 1000kc, quay x10 Quân trang trung được hoàn 50% (hoàn 2 lần) 
- Nạp 3000kc, tặng Đá STRIKER HPL *20 
 
 
 
 
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Nạp đủ kim cương, sau đó quay Quân trang mới được hoàn kim cương
 
3. Online tích lũy
 
- Online tích lũy đủ 30 phút: tặng Green M4A1 (2 ngày) 
- Online tích lũy đủ 60 phút: tặng Combo giáp 6 (2 ngày), Danh dự *500
 
 
4. Hoàn thành ván đấu
 
- Hoàn thành 5 ván Rank: tặng Dark Knight (2 ngày), Danh dự *500 
- Hoàn thành 5 ván Đấu đội: tặng Băng đạn Riffle (2 ngày), Danh dự *500