Chuỗi sự kiện Chào mừng Quốc Khánh 2/9

30/08/2017

Chuỗi sự kiện Chào mừng Quốc Khánh 2/9

 

1. Nạp bất kỳ:

 

Nạp bất kỳ tặng ngẫu nhiên:

- Gatlin Gun cấp 4 (v.viễn)

- Barrett M107 cấp 7 (v.viễn)

- SCAR Tinh anh cấp 7 (v.viễn)

- Purple M870 cấp 7 (v.viễn)

* Chú  ý:

- Mỗi ngày được tham gia 1 lần

- Nếu đã có súng thì không nhận được nữa

- Mỗi súng được nhận 1 lần duy nhất

 

 

2.  Nạp tích lũy:

 

- Nạp tích lũy đủ 100 kc, tặng Thẻ tháng (30 ngày), Orge AK47 cấp 4 (v.viễn)

- Nạp tích lũy đủ 500 kc, Vòng quay Hero giảm 50%

- Nạp tích lũy đủ 1000 kc, tặng thêm 2017 kim cương

- Nạp tích lũy đủ 2500 kc, tặng M60 Gold (vĩnh viễn)

- Nạp tích lũy đủ 5000 kc, tặng Golden Dead (vĩnh viễn)

* Chú ý:

- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần

- Vòng quay Hero: Hoàn 50% kim cương cho mỗi lần quay

- Chú ý sự thay đổi kim cương của bạn

 

 

3. Tri ân KH VIP:

 

- VIP 1 – VIP 5, tặng Ngọc DMG PVE cấp C*1

- VIP 6 – VIP 10, tặng Ngọc DMG PVE cấp B*1

- VIP 11 – VIP 14, tặng Ngọc Tăng sát thương cấp C*1

- VIP 15 – VIP 19, tặng Ngọc Tăng sát thương cấp B*1

- VIP 20 trở lên, tặng Ngọc Tăng sát thương cấp A*1

* Chú ý:

- Quà sẽ được gửi qua hộp thư ingame

 

4. Đăng nhập nhận quà:

 

- Đăng nhập tích lũy 1 ngày, tặng 10 kim cương, Ice M4 (2 ngày)

- Đăng nhập tích lũy 2 ngày, tặng 10 kim cương, Balô Baymax (2 ngày)

- Đăng nhập tích lũy 3 ngày, tặng 10 kim cương, VIP Dragon AK47 (5 ngày)

- Đăng nhập tích lũy 4 ngày, tặng 10 kim cương, Balo Rồng (2 ngày)

- Đăng nhập tích lũy 5 ngày, tặng 10 kim cương, Combo giáp 8 (2 ngày)

- Đăng nhập tích lũy 6 ngày, tặng 10 kim cương, Đuốc Olympic (2 ngày)

- Đăng nhập tích lũy 7 ngày, tặng 10 kim cương, Ice M4 (2 ngày)