Chuỗi sự kiện 28/08 - 30/08

28/08/2017

Event 28/08 - 30/08
 
1. Nạp bất kỳ
 
Nạp bất kỳ tặng ngẫu nhiên tặng 20kc, 50kc, 70kc, 100kc
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Chú ý sự thay đổi kim cương của bạn
 
 
2. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 100kc, tặng Poison M249 (vĩnh viễn)
Nạp tích lũy đủ 300kc, ngẫu nhiên tặng 150 - 300 kim cương
Nạp tích lũy đủ 700kc, tặng M4A1 Happy New Year (vĩnh viễn)
Nạp tích lũy đủ 1000kc, tặng 1,500,000 điểm cường hóa
Nạp tích lũy đủ 2500kc, ngẫu nhiên tặng 1250 - 2500 kim cương
 
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
 
 
3. Vòng may mắn
 
Cập nhật vũ khí Ice SCAR - I vào vòng may mắn
 
 
4. Hoàn kim cương quà lớn
 
- Sau khi mua vũ khí trong “Quà Lớn” bao gồm: Dragon Super-V, Dragon Gatlin Gun, Dragon P90, Striker Dragon, Fire Dragon RPK, Dark Knight, Dead Knight, Flash Knight, người chơi được hoàn ngẫu nhiên 236-2368kc
- Sau khi mua vũ khí Dual – Desert Eagle, người chơi được hoàn ngẫu nhiên 198-1980kc
- Sau khi mua vũ khí Storm Knight, Dragon Slayer, người chơi được hoàn ngẫu nhiên 174-1740kc
 
5. Online tích lũy
 
Mỗi ngày online đủ 1 tiếng, tặng ngẫu nhiên đá Evil AK47 *2, Evil M249 *2, Evil AA-12 *2