Tin tức

[Tập Kích] Những nội dung mới update 22/05

16/08/2015

[Tập Kích] Những nội dung mới update 22/05
 
 
1. Cập nhật chế độ chơi mới: SOLO 2
 
 
2. Cập nhật 3 map mới:
 
- Xmas Frozen (Đấu đội)
 
 
- Công xưởng 798 (Đấu đội)
 
 
- Ngục Nam Á (Zombie)