Sự kiện

Event 31/12 - 07/01

16/08/2015

Event 31/12 - 07/01
 
1. Chúc Mừng Năm Mới: 
 
Trong ngày 01/01/2020, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được 20KC, Thẻ tiến công *20, Thẻ hồi sinh *20
 
*Chú ý:
- Chỉ nhận được trong ngày 01/01/2020
- Áp dụng cho nhân vật cấp 20 trở lên
 
2. Nạp bất kỳ: 
 
Nạp bất kỳ nhận Punish Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
- Nếu đã có súng sẽ chuyển thành 4 đá


 
3. Nạp trong ngày: 
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 31/12 nhận Dragon Barrett Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 01/01 nhận Dragon AK47 Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 02/01 nhận Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 03/01 nhận Dragon AWP Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 04/01 nhận Dragon M16A4 Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 05/01 nhận Gold Dragon AK47 Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 06/01 nhận Silver Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 07/01 nhận Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
4. Nạp tích lũy: 
 
Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận Thẻ quay vòng quay may mắn *50
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 400KC, M4A1 – Firework (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Thẻ chí tôn (Quý), Quay vòng quay may mắn x10 được hoàn 100% kim cương (tối đa 10 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận thêm 2020KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao 3112 *1, Điểm cường hóa *2.000.000
Lễ bao Đá 3112: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau:
- Đá Silver Dragon Super V *20
- Đá Soar Dragon QBZ95 *20
- Đá Dual Dragon Viking *40
- Đá Dragon AK47 *40
- Đá Dragon M4A1 *40
- Đá Dragon AWP *40
- Đá Dragon P90 *40
- Đá Striker Dragon *40
- Đá Fire Dragon *40
- Đá Dragon Gatlin *40
- Đá Dragon Super V *40
- Đá Dual – Desert Eagle *40
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Ngọc B10 *1, Danh dự *20.000, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Ngọc B10: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau:
- Ngọc tăng sát thương B *10
- Ngọc tăng xạ trình B *10
- Ngọc tăng tính ổn định B *10
- Ngọc tăng hộ giáp B *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. Quân trang trung: 
 
Quay quân trang trung sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Vòng quay may mắn: 
 
Cập nhật Soar Dragon QBZ95 Lv.4 (v.viễn)


 
7. Shop: 
 
【Shop Trang bị】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Năm mới: 20KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 15KC
- 30KC
- 200KC
- Lucky M4A1 (3 ngày)
- Spring M870 (3 ngày)
- Spring Super-V (3 ngày)
- Dual Dragon Viking (3 ngày)
- Soar Dragon QBZ95 (3 ngày)
- Dual Dragon Viking Lv.4 (v.viễn)
- Soar Dragon QBZ95 Lv.4 (v.viễn)
- Punish Knight Lv.7 (v.viễn)
- Thẻ hồi sinh *5
- Thẻ tiến công *5
 
【Giảm giá vật phẩm】
 
Giảm giá 50% Lựu Đạn April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Giảm giá 50% Lựu Đạn Flash April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Giảm giá 50% Platinum AK47 (v.viễn): Giá gốc 2000KC
 
Giảm giá 50% AK Gaming (v.viễn): Giá gốc 1500KC
 
Giảm giá 50% Lucky 18 (v.viễn)
 
Giảm giá 50% Lucky M4A1 (v.viễn)
 
Giảm giá 50% Spring M870 (v.viễn)
 
Giảm giá 50% Spring Super-V (v.viễn)
 
【Shop Chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000
 
Lễ bao Silver Dragon Super V (3 đá): 333KC (Được mua tối đa 3 lần)
 
8. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 5KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần