Sự kiện

Event 31/07 – 06/08

16/08/2015

Event 31/07 – 06/08
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 31/07 – 06/08
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dead Knight level 4 (v.viễn) và 200,000 điểm cường hóa
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 3 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy
• Nạp tích lũy đủ 100KC (100.000VNĐ) nhận ngay súng mới Transformer M2 level 7 (v.viễn)
 
• Nạp tích lũy đủ 300KC (300.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 18-26 đá Dead Knight
 
• Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay ngọc Tăng Sát Thương B*1 và combo giáp 8 ( 15 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 15 ngày) , Giáp Flame Dragon ( 15 ngày) , Giầy Flame Dragon ( 15 ngày)
 
• Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Dragon AK47 level 7 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
• Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Evil Knight level 9 (v.viễn)
 
• Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận ngay Dragon AK47 level 9 (v.viễn) và 5.000.000 điểm cường 
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Ưu đãi quân trang Trung
Hoàn 30%KC khi quay quân trang Trung x10. Khi quay quân trang Trung x10 cần 518KC, sau khi quay thành công sẽ hoàn trả 155KC
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
 

 
5. Ưu đãi quà lớn
Hoàn 50% KC khi mua quà lớn Dark Knight. Khi mua cần 2368KC, sau khi mua thành công sẽ hoàn trả 1184KC
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
Chỉ giảm giá khi mua, tặng không được giảm
 
 
6. Cập nhật vòng quay may mắn
Cập nhật Dual TMP level 7 (v.viễn) thay thế cho Fierce Knight level 7 (v.viễn)
 
7. Shop
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
 
Giảm giá 50% lựu đạn April (v.viễn): 500KC ( giá gốc 1000KC)
Giảm giá 50% lựu đạn Flash April (v.viễn): 500KC ( giá gốc 1000KC)
Giảm giá 50% STRIKER HPL level 9 (v.viễn): 1500KC ( giá gốc 3000KC) 
Giảm giá 50% P90 HPL level 9 (v.viễn):  1500KC ( giá gốc 3000KC) 
Giảm giá 50% Orge AA-12 level 4 (v.viễn): 125KC ( giá gốc 250KC) 
Giảm giá 50% Orge AK47 level 4 (v.viễn): 150KC ( giá gốc 300KC)
Giảm giá 50% Orge M249 level 4 (v.viễn): 125KC ( giá gốc 250KC) 
Giảm giá 50% Orge M82A1 level 4 (v.viễn): 150KC ( giá gốc 300KC)
Giảm giá 50% lễ bao Orge AA-12 ( 3 đá): 75KC ( giá gốc 150KC)
Giảm giá 50% lễ bao Orge AK47 ( 3 đá): 75KC ( giá gốc 150KC)
Giảm giá 50% lễ bao Orge M249 ( 3 đá): 75KC ( giá gốc 150KC)
Giảm giá 50% lễ bao Orge M82A1 ( 3 đá): 75KC ( giá gốc 150KC)
 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
 
Nhân vật Sophie (v.viễn): 9999KC
Nhân vật Julie (v.viễn): 9999KC
Cánh Crystal (v.viễn): 1500KC 
Mặt nạ Crystal (v.viễn): 1000KC 
Fire Katana level 9 (v.viễn): 5000KC
 
 
Chú ý:
Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
8. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngay đá Dual TMP*1
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Online tích lũy
 
Online đủ 30 phút nhận ngay băng đan Riffle ( 1 ngày)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đăng nhập nhận quà
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập đủ ngày nhận ngay phần thưởng:
 
Đăng nhập đủ 1 ngày nhận ngay Demon Transformer level 9 ( 1 ngày)
 
Đăng nhập đủ 2 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
 
Đăng nhập đủ 3 ngày nhận ngay Demon Kriss level 9 ( 1 ngày)
 
Đăng nhập đủ 4 ngày nhận ngay combo giáp 6 ( 3 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 3 ngày), Giáp siêu phân tử ( 3 ngày), Giầy linh hoạt ( 3 ngày)
 
Đăng nhập đủ 5 ngày nhận ngay 10KC
 
Đăng nhập đủ 6 ngày nhận ngay Demon AK47 level 9 ( 1 ngày)
 
Đăng nhập đủ cả 7 ngày nhận ngay 20KC và Dual TMP level 4 (v.viễn)
 
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần