Sự kiện

Event 30/07 - 06/08

16/08/2015

Event 30/07 - 06/08

1. Tri ân người chơi:

VIP 0: Dark Knight lv4 (v.viễn)

VIP 1 - VIP 5: Phoenix DE lv4 (v.viễn)

VIP 6 - VIP 10: Phoenix DE lv7 (v.viễn)

VIP 11 - VIP 15: Phoenix QBZ03 lv7 (v.viễn)

VIP 16 - VIP 20: Phoenix QBZ03 lv8 (v.viễn)

VIP 21 - VIP 24: Phoenix QBZ03 lv9 (v.viễn)

VIP 25: Phoenix QBZ03 M (v.viễn)

*Chú ý:
- Áp dụng với các tài khoản tạo trước ngày 28/07/2019
- Nếu đạt cấp mốc VIP mới sẽ nhận được thêm quà mốc VIP mới

2. Nạp bất kỳ:

Nạp bất kỳ nhận Flash Knight lv4 (v.viễn)

*Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
3. Nạp đủ ngày:

Nạp bất kỳ đủ 3 ngày, nhận ngay Phoenix DE lv4 (v.viễn)

Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận ngay Phoenix QBZ03 lv4 (v.viễn)

4. Nạp tích lũy:

Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận ngay Flash Knight lv7 (v.viễn), Điểm cường hóa *500.000. Ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên:
- Vera (v.viễn) + Celine (v.viễn)
- Vera (30 ngày) + Celine (30 ngày)

Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận ngay Combo Dragon lv 7 CỰC CHẤT: Phoenix QBZ lv7 (v.viễn), Phoenix DE lv7 (v.viễn)

Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận ngay 800KC, Dragon Slayer lv7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000

Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận ngay Silver Dragon Super V lv7 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000

Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận ngay Silver Dragon Super V lv9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000

*Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
5. Quân trang trung:

Quay quân trang Trung x10 1 lần nhận ngay Phoenix DE lv4 (v.viễn)

Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay Phoenix QBZ03 lv4 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000

Quay quân trang Trung x10 10 lần nhận ngay Phoenix QBZ03 lv7 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia trong thời gian diễn ra sự kiện


 
6. Nâng cấp nhận quà:

NÂNG CẤP Phoenix DE:

Nâng cấp Phoenix QBZ DE lên cấp M, tặng Đá Phoenix DE *5

Nâng cấp Phoenix QBZ DE lên cấp M36, tặng Đá Phoenix DE *10

Nâng cấp Phoenix QBZ DE lên cấp M37, tặng Đá Phoenix DE *15

Nâng cấp Phoenix QBZ DE lên cấp M38, tặng 999KC

NÂNG CẤP Phoenix QBZ03:

Nâng cấp Phoenix QBZ 03 lên cấp M, tặng Đá Phoenix QBZ03 *5

Nâng cấp Phoenix QBZ 03 lên cấp M36, tặng Đá Phoenix QBZ03 *10

Nâng cấp Phoenix QBZ 03 lên cấp M37, tặng Đá Phoenix QBZ03 *15

Nâng cấp Phoenix QBZ 03 lên cấp M38, tặng 999KC

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia trong thời gian diễn ra sự kiện

7. X2 lật thẻ PVE:

X2 phần thưởng khi lật thẻ PVE (Tối đa 3 lần/ngày)

*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần


 
8. Shop:

Shop trang bị:

Cập nhật vật phẩm:

Cập nhật Lễ bao Tháng 8: 50KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:
- 30 KC
- 50KC
- 80KC
- Phoenix DE lv4 (v.viễn)
- Phoenix DE lv9 (3 ngày)
- Phoenix QBZ03 lv4 (v.viễn)
- Phoenix QBZ03 lv9 (3 ngày)
- Điểm cường hóa *100.000
- AUG - Ngưu Ma Vương lv9 (3 ngày)
- QBZ95 - Tôn Ngộ Không lv9 (3 ngày)

Giảm giá 50% lễ bao Flash Knight: Giá gốc 200KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Flash Knight *3
- Đá Flash Knight *5
- Đá Flash Knight *7

Giảm giá 50% lễ bao Blood Dragon: Giá gốc 600KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Blood Dragon *2
- Đá Blood Dragon *3
- Đá Blood Dragon *4

Giảm giá 50% lễ bao Dragon Bow: Giá gốc 600KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Dragon Bow *2
- Đá Dragon Bow *3
- Đá Dragon Bow *4

Blood Dragon lv4 (v.viễn): 333KC

Dragon Bow lv4 (v.viễn): 333KC

Shop chí tôn

Lễ bao Phoenix DE (3 đá): 333KC (Không giới hạn số lượt mua)

Lễ bao Phoenix QBZ03 (3 đá): 333KC (Không giới hạn số lượt mua)


 
9. Đấu Rank:

Thắng 5 trận rank, nhận ngay 10KC, Danh dự *100

*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần

10. Đấu PVE:

Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận ngay Đá Holy Knight *1

*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần