Sự kiện

Event 30/06 - 07/07

16/08/2015

Event 30/06 - 07/07
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Phoenix QBZ03 (5 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 200KC
- Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn)
- Phoenix QBZ03 Lv.7 (v.viễn)
- Phoenix QBZ03 Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 30/06, nhận Đá Dragon Barrett *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 01/07, nhận Đá Dragon AK47 *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 02/07, nhận Đá Dragon Super V *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 03/07, nhận Đá Dragon AWP *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 04/07, nhận Đá Dragon Slayer *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 05/07, nhận Đá Gold Dragon AK47 *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 06/07, nhận Đá Dragon M16A4 *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 07/07, nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Golden Dead Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Đá Golden Dead *40
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lễ bao Demon 3006
Lễ bao Demon 3006: Mở ra được chọn 1 trong các item sau: Đá Demon Blood *100, Đá Demon Chasing *100, Đá Demon Abyss *100
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận thêm ngay 999KC, Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1
Lễ bao Ngọc B15: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau: Ngọc tăng sát thương B *15, Ngọc tăng xạ trình B *15, Ngọc tăng tính ổn định B *15, Ngọc tăng hộ giáp B *15
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Vòng quay Demon:
 
Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
5. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Cập nhật item:
 
- Gói đá Golden Dead: 300KC
 
Giảm giá 50% item:
 
- Ván trượt tuyết
 
- Kính trượt tuyết
 
- Balô trượt tuyết
 
- Mũ trượt tuyết


 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần