Sự kiện

Event 30/04 - 06/05

16/08/2015

Event 30/04 – 06/05
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 30/04 - 06/05
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Quà tặng 30/4 – 1/5
Trong thời gian sự kiện, toàn bộ các xạ thủ khi đăng nhập sẽ nhận ngày phần thưởng hấp dẫn: Holy Knight level 4 (v.viễn), 10 thẻ tiến công, 100.000 điểm cường hóa, combo giáp 6 ( 7 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 7 ngày), Giáp siêu phân tử  ( 7 ngày), Giầy linh hoạt ( 7 ngày)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
2. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dead Knight level 4 (v.viễn) và combo 2 nhân vật Vera ( 7 ngày), Celine ( 7 ngày)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp bât kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay Lựu Đạn Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
4. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 12-18 đá Dead Knight và 5 lượt vòng quay may mắn x1
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay 10 đá Dragon M4A1 và combo giáp 8 ( 7 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 7 ngày), Giáp Flame Dragon ( 7 ngày), Giầy Flame Dragon ( 7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận thêm ngay 800KC và Lựu Đạn Knight level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Silver Dragon Super V level 7 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Dragon M4A1 level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
5. Ưu đãi vòng quay Hero
Trong thời gian sự kiện, hoàn 50%KC khi tham gia quay vòng quay Hero
 
Chú ý
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
 
 
6. X2 đổi mảnh ghép
Trong thời gian sự kiện, khi đổi mảnh ghép, người chơi sẽ được x2 vật phẩm so với bình thường
 
Chú ý:
Áp dụng tối đa là 10 mảnh đầu tiên trong thời gian sự kiện
 
 
7. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được):
Lễ bao Dragon M4A1 ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Silver Dragon Super V ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
 
8. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao đá Dragon Gatling Gun: 300KC ( giá gốc 600KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dragon Gatling Gun*2
+ đá Dragon Gatling Gun*3
+ đá Dragon Gatling Gun*4
 
Giảm giá 50% lễ bao đá Dual- Desert Eagle: 300KC ( giá gốc 600KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dual- Desert Eagle*2
+ đá Dual- Desert Eagle*3
+ đá Dual- Desert Eagle*4
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Dragon Gatling Gun level 4 (v.viễn): 333KC
Dual- Desert Eagle level 4 (v.viễn): 333KC 
Dual Nepal level 4 (v.viễn): 200KC
Lễ bao đá Dual Nepal ( 3 đá): 150KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
9. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Punish Knight*1
+ đá Fierce Knight*1
+ đá Evil Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đấu Rank
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
11. Hoàn thành nhiệm vụ ( bắt đầu từ 0h ngày 01/05)
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần