Sự kiện

Event 30/03 - 06/04

16/08/2015

Event 30/03 - 06/04
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Laser (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Esports – Rainbow (9 ngày)
- Dual Demon Quantum - M36 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Silver Dragon Super V Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Plague Lv.M (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn kim cương (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận 1000KC, Fierce Dragon FAMAS Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Red Dragon QBZ03 *42, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Flame *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
 
5. X2 mảnh ghép:
 
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được x2 phần thưởng
 
Ví dụ: Đổi 1 mảnh Dark Knight sẽ nhận được 2 mảnh Dark Knight
 
*Chú ý:
- Được đổi tối đa 10 lần
 
 
6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Cập nhật item:
- Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Giảm 70%:
- Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC
 
7. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập tặng quà:
 
Đăng nhập trong ngày 1/4, tặng:
Lựu đạn April (7 ngày)
Lựu đạn Flash April (7 ngày)
 
*Chú ý:
- Duy nhất trong ngày 1/4