Sự kiện

Event 29/12 - 05/01

16/08/2015

Event 29/12 - 05/01
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Color Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Dual Python Rosé (9 ngày)
- Color Knight Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Color Knight Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Color Knight *15
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Color Knight Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 500KC, nhận Red Dragon QBZ03 Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Dragon Sky G36 *20, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Red Dragon QBZ03 *35, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Flame *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
5. Vòng quay Demon:
 
Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
7. Shop:
 
Cập nhật item:
 
Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Giảm 70%:
 
Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC
 
8. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần