Sự kiện

Event 29/10 - 05/11

16/08/2015

 Event 29/10 - 05/11 
 
1. Nạp bất kỳ:
 
29/10/2019 – 24:00, 30/10/2019: Nạp bất kỳ nhận AWP Halloween lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
31/10/2019 – 24:00, 01/11/2019: Nạp bất kỳ nhận AK47 Halloween lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
02/11/2019 – 24:00, 03/11/2019: Nạp bất kỳ nhận M4A1 Halloween lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
04/11/2019 – 15:00, 05/11/2019: Nạp bất kỳ, quay Quân trang trung X1 được hoàn kim cương (tối đa 5 lần)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
- Nếu đã có vũ khí sẽ chuyển thành 50KC


 
2. Nạp đủ ngày:
 
- Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận miễn phí Silver Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
 
- Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận miễn phí Lựu đạn Halloween 2019 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 400KC, AWP Halloween 2019 (v.viễn)
 
- Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm 1000KC
 
- Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lựu đạn Knight lv.7 (v.viễn), quay quân trang trung x10 được hoàn 100% kim cương (tối đa 2 lần)
 
- Nạp tích lũy đủ 1000KC, nhận Balo Kẹo (v.viễn), nếu đã có Balo Kẹo sẽ chuyển thành 500KC
 
- Nạp tích lũy 1500KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM2 *1, Điểm cường hóa *2.000.000 
  Lễ bao Đá Demon DM2: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *30, Đá Demon Kriss *30, Đá Demon Transformer *30, Đá Dual Demon Monster *30, Đá Demon Sword *30, Đá Demon AWP *30, Đá Demon Bow *30
 
- Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM3 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
  Lễ bao Đá Demon DM3: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *50, Đá Demon Kriss *50, Đá Demon Transformer *50, Đá Dual Demon Monster *50, Đá Demon Sword *50, Đá Demon AWP *50, Đá Demon Bow *50
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
4. Tiêu kim cương:
 
- Tiêu tích lũy đủ 5.000KC, nhận miễn phí Silver Dragon Super V Lv.M (v.viễn)
 
- Tiêu tích lũy đủ 10.000KC nhận miễn phí Mặt nạ Dragon VIP 2019 (v.viễn)
 
- Tiêu tích lũy đủ 20.000KC, nhận miễn phí Cánh Dragon VIP 2019 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Chỉ tính kim cương tiêu tại: Quay quân trang trung và lớn (chỉ tính KC bị trừ đi, không tính KC được hoàn lại), Quà lớn (tặng không tính), mua vật phẩm trong shop (tặng không tính)
- Quay vòng quay không tính


 
5. Vòng quay Demon:
 
- Quay vòng quay Demon được hoàn lại 50% kim cương đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Vòng quay may mắn:
 
- Cập nhật vũ khí Dual Demon Monster Lv.9 (v.viễn)
 
- X2 tỉ lệ khi quay vòng quay may mắn
 
7. Shop:
 
【Shop Trang bị】
 
【Cập nhật vật phẩm】
- Mặt nạ Dragon VIP 2019 (3 ngày): 250KC
- Cánh Dragon VIP 2019 (3 ngày): 450KC
- Dragon Barrett Lv.4 (v.viễn): 2368KC
- P90 Tử thần (v.viễn): 300KC
- Lựu đạn Bí ngô (v.viễn): 500KC
- Gậy Halloween Lv.4 (v.viễn): 300KC
- Gậy Gấu Halloween Lv.4 (v.viễn): 300KC
- Mặt nạ tử thần (v.viễn): 300KC
- Mặt nạ Bí ngô: 300KC 
 
【Giảm giá 50%】
- Demon AK47 lv9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
- Demon Kriss lv9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
- Demon Transformer lv9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
- Demon AWP lv9 (v.viễn): Giá gốc 9999KC
- Demon Sword lv9 (v.viễn): Giá gốc 5000KC
- Lễ bao đá Demon AK47 (3 đá): Giá gốc 600KC
- Lễ bao đá Demon Kriss (3 đá): Giá gốc 600KC
- Lễ bao đá Demon Transformer (3 đá): Giá gốc 600KC
- Lễ bao đá Demon AWP (3 đá): Giá gốc 600KC
- Lễ bao Đá Demon Sword (3 đá): Giá gốc 600KC
 
【Shop Chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
- Lễ bao đá Dragon Barrett: 2368KC. Mở ra nhận được đá Dragon Barrett *20
 
*Chú ý:
- Các vật phẩm chỉ bán trong thời gian sự kiện


 
8. Đấu PVE:
 
- Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
 + Đá Dead Knight *1
 + Đá Dark Knight *1
 + Đá Holy Knight *1
 + Đá Fierce Knight *1
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Đăng nhập nhận quà:
 
- Mỗi ngày, đăng nhập vào game nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
 + 20KC
 + Điểm cường hóa *100.000
 + Thẻ hồi sinh *5
 + Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần