Sự kiện

Event 29/09 - 06/10

16/08/2015

Event 29/09 - 06/10
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Kriss Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Dual Demon Monster (10 ngày)
- Lục Baby Pink Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Holar Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Silver Dragon Super V Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Flame Lv.9 (v.viễn), Combo Giáp 8 (7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận đá Demon Flame *50, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon HV Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận đá Dual Dragon HV *70, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Dual Demon Quantum Lv.M (v.viễn)
 
Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Dual Demon Quantum *50
 
Quay quân trang trung x10 15 lần nhận Đá Xẻng VIP *100
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
5. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50% (29/09 – 13/10):
 
- Mbh khủng long
- Balô khủng long
- Đuôi khủng long
- Demon AWP
- Demon Kriss
- Demon Transformer
- Demon AK47
- Demon Sword
- Demon Bow
- Dual Demon Monster
- Lễ bao Dual Demon Monster
- Lễ bao đá Demon Bow
- Lễ bao đá Demon AK47
- Lễ bao Demon Transformer
- Lễ bao Demon Kriss
- Lễ bao Demon AWP
- Lễ bao Demon Sword
 
【Shop chí tôn】
 
Cập nhật item:
 
- Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)


 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 30/09/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần

8. Đăng nhập nhận quà:

Đăng nhập trong ngày 01/10, tặng Balo Autumn (v.viễn)

Chú ý
- Duy nhất trong ngày 01.10
- Nhân vật level 20 trở lên