Sự kiện

Event 29/06 - 06/07

16/08/2015

Event 29/06 - 06/07

1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Abyss (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Blood (9 ngày)
- Demon Plague Lv.M36 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng

 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 29/06, nhận Đá Dragon Slayer *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 30/06, nhận Đá Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 01/07, nhận Đá Dragon AWP *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 02/07, nhận Đá Dragon M16A4 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 03/07, nhận Đá Dragon Super V *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 04/07, nhận Đá Gold Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 05/07, nhận Đá Silver Dragon Super V *50
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 06/07, nhận Đá Dragon Barrett *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Flame Lv.9 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn kim cương (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận 1000KC, Fierce Dragon FAMAS Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Red Dragon QBZ03 *50, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Danh dự *20.000, Điểm cường hóa *8.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
4. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày
 
5. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC