Sự kiện

Event 29/01 - 11/02

16/08/2015

Event 29/01 – 11/02
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 29/01 - 11/02
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Storm Knight level 7 (v.viễn) và 100.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 200KC ( 200.000VNĐ) nhận ngay Flash Knight level 7 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 500KC ( 500.000VNĐ) nhận ngay Dragon Slayer level 7 (v.viễn) và 500.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay Dragon AK47 level 7 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 1000KC (1.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 2019KC
 
Nạp tích lũy đủ 2500KC (2.500.000VNĐ) nhận ngay Lựu Đạn Knight level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận ngay Silver Dragon Super V level 9 (v.viễn) và ngọc Tăng Xạ Trình A*1 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 7000KC (7.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 10.000KC
 
Nạp tích lũy đủ 10000KC (10.000.000VNĐ) nhận ngay VIP Dragon Gatling Gun level M36 (v.viễn) và ngọc Tăng Sát Thương S*1 (v.viễn)
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
2. Ưu đãi quân trang Trung
 
Hoàn 50% KC khi quay quân trang Trung x10
 
Chú ý: 
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
3. Ưu đãi vòng quay Siêu VIP
Hoàn 50% KC khi quay vòng quay Siêu VIP
 
Chú ý
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
 
4. X2 lật thẻ PVE
Trong thời gian sự kiện, X2 quà khi lật thẻ PVE
 
Chú ý: 
Mỗi ngày được tham gia 3 lần
 
5. Nâng cấp nhận quà
Trong thời gian sự kiện, nâng cấp Phoenix D.E nhận ngay phần thưởng:
Nâng cấp lên cấp M (sáng 1) tặng 5 đá Phoenix D.E
Nâng cấp lên cấp M36 (sáng 2) tặng 10 đá Phoenix D.E
Nâng cấp lên cấp M37 (sáng 3) tặng 15 đá Phoenix D.E
Nâng cấp lên cấp M38 ( sáng 4) tặng ngọc sát thương A*1 (v.viễn)
 
Trong thời gian sự kiện, nâng cấp Phoenix QBZ03 nhận ngay phần thưởng:
Nâng cấp lên cấp M (sáng 1) tặng 5 đá Phoenix QBZ03
Nâng cấp lên cấp M36 (sáng 2) tặng 10 đá Phoenix QBZ03
Nâng cấp lên cấp M37 (sáng 3) tặng 15 đá Phoenix QBZ03
Nâng cấp lên cấp M38 ( sáng 4)  tặng ngọc Xạ Trình A*1 (v.viễn)
 
Trong thời gian sự kiện, nâng cấp Silver Dragon Super V nhận ngay phần thưởng:
Nâng cấp lên cấp M (sáng 1) tặng 5 đá Silver Dragon Super V
Nâng cấp lên cấp M36 (sáng 2) tặng 10 đá Silver Dragon Super V
Nâng cấp lên cấp M37 (sáng 3) tặng 15 đá Silver Dragon Super V
Nâng cấp lên cấp M38 ( sáng 4) tặng 20 đá Silver Dragon Super V

Chú ý
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
 
 
6. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được): 
Ngọc Tăng Xạ Trình B: 333KC ( không giới hạn số lượt mua)
Lễ bao Silver Dragon Super V ( 3 đá): 333KC ( không giới hạn số lượt mua)
Lễ bao Phoenix QBZ03 ( 3 đá): 333KC ( không giới hạn số lượt mua)
Lễ bao Phoenix D.E ( 3 đá): 333KC ( không giới hạn số lượt mua)
 
7. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% Vòng thiên sứ (v.viễn): 1000KC ( giá gốc 2000KC )
Giảm giá 50% Cánh thiên sứ (v.viễn):  500KC ( giá gốc 1000KC)
Giảm giá 50% Đuôi thiên sứ (v.viễn):  250KC ( giá gốc 500KC)
Giảm giá 50% Lunar New Year M4A1 (v.viễn): 350KC ( giá gốc 700KC)
Giảm giá 50% Lunar New Year WA2000 (v.viễn): 350KC ( giá gốc 700KC)
Giảm giá 50% Mirage QBZ95 (v.viễn): 350KC ( giá gốc 700KC)
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Nhân vật Chị Đại (v.viễn): 20.000KC
Nhân vật Chị Phượng (v.viễn): 20.000KC
Phoenix QBZ03 level 4 (v.viễn): 333KC
Phoenix D.E level 4 (v.viễn): 150KC
Silver Dragon Super V level 4 (v.viễn): 2368KC
Balo Maneki Neko (v.viễn): 1900KC
Balo Kỷ Hợi (v.viễn): 1500KC
Lựu Đạn Kỷ Hợi (v.viễn): 1000KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
8. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận đấu PVE Siêu Khó nhận ngay đá Evil Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Đấu Rank
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay đá Fierce Knight*1
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay đá Punish Knight*1
Hoàn thành 7 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đăng nhập nhận quà:
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập đủ ngày nhận ngay quà tặng:
 
Đăng nhập đủ 1 ngày nhận ngay Storm Knight level 4 (v.viễn), Avatar 3 tuyển thủ Việt Nam: Minh Vương, Huy Hùng, Tiến Dũng.
 
Đăng nhập đủ 2 ngày nhận ngay 100.000 điểm cường hóa, Avatar 2 tuyển thủ Việt Nam: Hùng Dũng, Tiến Dũng.
 
Đăng nhập đủ 3 ngày nhận ngay Flash Knight level 4 (v.viễn), Avatar 3 tuyển thủ Việt Nam: Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng.
 
Đăng nhập đủ 4 ngày nhận ngay 200.000 điểm cường hóa, Avatar 2 tuyển thủ Việt Nam: Đức Chinh, Tiến Linh.
 
Đăng nhập đủ 5 ngày nhận ngay Dragon Slayer level 4 (v.viễn), Avatar 3 tuyển thủ Việt Nam: Quang Hải, Xuân Trường, Văn Lâm.
 
Đăng nhập đủ 6 ngày nhận ngay 500.000 điểm cường hóa, Avatar 2 tuyển thủ Việt Nam: Nguyễn Phong Hồng Duy, Duy Mạnh.
 
Đăng nhập đủ cả 7 ngày nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn), Avatar 3 tuyển thủ Việt Nam: Văn Đức, Công Phượng, Văn Toàn.
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần