Sự kiện

Event 28/07 - 04/08

16/08/2015

Event 28/07 - 04/08
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Blood (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 200KC
- Đuôi Baby Pink (10 ngày)
- Demon Gatlin Gun Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 50KC:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 28/07, nhận Đá Dragon Super V *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 29/07, nhận Đá Dragon AK47 *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 30/07, nhận Đá Dragon AWP *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 31/07, nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 01/08, nhận Đá Dragon Slayer *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 02/08, nhận Đá Gold Dragon AK47 *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 03/08, nhận Đá Dragon M16A4 *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 04/08, nhận Đá Dragon Barrett *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.4 (v.viễn), Mặt nạ Dragon VIP 2019 (15 ngày), Cánh Dragon VIP 2019 (15 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *30, Mua Lễ bao Demon Gatlin Gun tại Shop trang bị được hoàn 100%KC (tối đa 20 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận 2000KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Dual Dragon HV *40, Lễ bao Ngọc B5 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Ngọc B5: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau: Ngọc tăng sát thương B *5,  Ngọc tăng xạ trình B *5, Ngọc tăng tính ổn định B *5, Ngọc tăng hộ giáp B *5
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
5. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Shop:
 
Shop trang bị:
 
a. Cập nhật vật phẩm:
- Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
b. Giảm giá 70% vật phẩm:
- Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Blood Dragon: Gá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC
 
7. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 6 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 50KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần