Sự kiện

Event 28/05 - 04/06

16/08/2015

Event 28/05 – 04/06


 1. Nạp bất kỳ:


Nạp bất kỳ nhận ngay Storm Knight lv4 (v.viễn)


 • Chú ý:
  - Không tính mua thẻ tháng 
 1. Nạp đủ ngày:


Nạp tích lũy đủ 5 ngày nhận ngay Storm Knight lv7 (v.viễn), Danh dự *1000

 • Chú ý:
  - Không tính mua thẻ tháng


 1. Nạp tích lũy:


Nạp tích lũy đủ 100KC nhận ngẫu nhiên 12 - 18 đá Storm Knight, 10 lượt quay may mắn x1 miễn phí


Nạp tích lũy đủ 300KC nhận ngay 10 đá Dragon AWP, Ngọc Tăng xạ trình C *5


Nạp tích lũy đủ 700KC nhận ngay Dragon AWP lv7 (v.viễn), Điểm cường hóa *500.000


Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận ngẫu nhiên 18 - 26 đá Silver Dragon Super V, Điểm cường hóa *1.500.000


Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận ngay Silver Dragon Super V lv9 (v.viễn), Ngọc Sát thương B *5

 • Chú ý:
  - Không tính x2 nạp lần đầu
  - Không tính mua thẻ tháng 
 1. Quân trang Trung:


Quay quân trang Trung x10 1 lần nhận ngay Lựu đạn Knight lv4 (v.viễn)


Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay Lựu đạn Knight lv7 (v.viễn)

 • Chú ý:
  - Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần 
 1. Shop:


Shop trang bị:


Cập nhật Lễ bao 1/6: 10KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

- 30KC

- 50KC

- Điểm cường hóa *200.000

- Silver Dragon Super V lv9 (1 ngày)

- Lục khủng long lv9 (1 ngày)

 • Chú ý:
  - Mỗi ngày được mua tối đa 2 lần 

Giảm giá:


Giảm giá 50% Mũ Khủng Long

Giảm giá 50% Balo Khủng Long

Giảm giá 50% Đuôi Khủng Long

Giảm giá 50% Combo 3 đồ Khủng Long

Giảm giá 50% Lục Khủng Long

 • Chú ý:
  - Giảm giá khi mua, tặng giữ nguyên giá

 

Shop chí tôn:


Lễ bao Silver Dragon Super V (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)

Lễ bao Dragon AWP (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)

Lễ bao Lựu đạn Knight (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)

 • Chú ý:
  - Không tặng được


 1. Đăng nhập nhận quà:


Đăng nhập 1 ngày nhận ngay Storm Knight lv9 (3 ngày)

Đăng nhập đủ 2 ngày nhận ngay Thẻ hồi sinh *5

Đăng nhập đủ 3 ngày nhận ngay Gatlin Crystal lv9 (3 ngày)

Đăng nhập đủ 4 ngày nhận ngay Thẻ tiến công *5

Đăng nhập đủ 5 ngày nhận ngay Danh dự *500

Đăng nhập đủ 6 ngày nhận ngay 50KC 
 1. Online tích lũy:


Online đủ 30 phút nhận ngay Thẻ tiến công *1, Thẻ hồi sinh *1

Online đủ 60 phút nhận ngay Combo Giáp 6 (1 ngày)

 • Chú ý:
  - Mỗi ngày được tham gia 1 lần