Sự kiện

Event 28/04 - 05/05

16/08/2015

Event 28/04 - 05/05
 
1. Reser X2 mốc nạp:
 
Reset X2 kim cương tất cả các mốc nạp
 
2. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận ngay Pistol mới:
 
Dual Python Rosé
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Lựu đạn Knight *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Lựu đạn Knight *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.4 (v.viễn), Combo Giáp 8 (7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon HV Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Đá 1102 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá 1102: Mở ra được chọn 1 trong số các đá sau: Đá Demon Flame *20, Đá Silver Dragon Super V *40, Đá Soar Dragon QBZ95 *40, Đá Xẻng VIP *40, Đá Dual Dragon Viking *70
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lựu đạn Dragon Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC, nhận Mỵ Nương (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá 102: Trang bị - Vào kho – Khác
- Nhận lễ bao xong phải mở ngay


 
5. Tiêu tích lũy:
 
Tiêu tích lũy đủ 1.000KC, nhận Combo Giáp 8 (15 ngày)
 
Tiêu tích lũy đủ 3.000KC, nhận Đá Demon Abyss *20
 
Tiêu tích lũy đủ 5.000KC, nhận Đá Demon Blood *40
 
Tiêu tích lũy đủ 10.000KC, nhận Đá Demon Flame *50
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Chỉ tính kim cương tiêu tại: Quay quân trang trung và lớn (chỉ tính KC bị trừ đi, không tính KC được hoàn lại), Quà lớn (tặng không tính), mua vật phẩm trong shop (tặng không tính)
- Quay vòng quay không tính


 
6. Vòng quay Demon:
 
Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
7. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
- Giảm giá 50% vũ khí:
 + Dual Dragon Panther
 + Demon Flame
 + Demon Abyss
 + Demon AWP
 + Demon Kriss
 + Demon Transformer
 + Demon AK47
 + Demon Sword
 + Demon Bow
 + Dual Demon Monster
 + Demon Blood
 + Golden Dead
 + Golden Flash
 + Silver Dragon Super V
 + Dragon Barrett
 + Dragon Transformers
 + VIP Inferno
 + Super Gun
 + Lễ bao Dual Dragon Panther
 + Lễ bao Dual Demon Monster
 + Lễ bao đá Demon Bow
 + Lễ bao đá Demon AK47
 + Lễ bao Demon Transformer
 + Lễ bao Demon Kriss
 + Lễ bao Demon AWP
 + Lễ bao Demon Sword
 
【Shop chí tôn】
 
- Cập nhật Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000


 
8. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Đăng nhập nhận quà:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận ngẫu nhiên một trong số các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- Đá Dead Knight *5
- Đá Dark Knight *5
- Đá Dragon AK47 *2
- Đá Dragon AWP *2
- Mũ Flame Dragon (2 ngày)
- Giáp Flame Dragon (2 ngày)
- Giầy Flame Dragon (2 ngày)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần