Sự kiện

Event 28/01 - 04/02

16/08/2015

Event 28/01 - 04/02
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Holar Knight (10 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 200KC
- Demon Blood (7 ngày)
- Demon Blood Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Holar Knight Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC nhận K98 – Long Phụng (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận 100KC, Lễ bao Đá Dragon 2801*1
 
Lễ bao Đá Dragon 2801: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *20, Đá Dragon M4A1 *20, Đá Dragon AWP *20, Đá Dragon P90 *20, Đá Striker Dragon *20, Đá Fire Dragon *20, Đá Dragon Gatlin *20, Đá Dragon Super V *20, Đá Dual – Desert Eagle *20, Đá Gold Dragon AK47 *20, Đá Dragon M16A4 *20, Đá Dragon Slayer *20
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận 300KC, Dual Dragon Viking Lv.4 (v.viễn), Điểm cường hóa *500.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận 700KC, Demon Blood Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận 1500KC, Đá Demon Blood *16, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận 3000KC, Lựu đạn Dragon Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC nhận 5000KC, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *20
 
Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Demon Blood *40
 
Quay quân trang trung x10 20 lần nhận Mặt nạ Dragon VIP 2019 (v.viễn), Cánh Dragon VIP 2019 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
5. Vòng quay Demon:
 
Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
7. Đấu rank:
 
Thắng 5 trận rank nhận 15KC
 
Thắng 10 trận rank nhận 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần