Sự kiện

Event 27/10 - 03/11

16/08/2015

Event 27/10 - 03/11
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dual Demon Quantum (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Laser (9 ngày)
- Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Phantom Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá lựu đạn Knight *30
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Dual Dragon Thorn Lv.5 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Đá Demon Quantum *50, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Lựu đạn Dragon Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Đá Lựu đạn Dragon *70, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
5. Vòng quay Siêu VIP:
 
Quay Vòng quay Siêu VIP sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Cập nhật item:
 
Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Giảm 50%:
 
Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
Lễ bao đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC
 
【Shop chí tôn】
 
Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000


 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần