Sự kiện

Event 27/07 - 03/08

16/08/2015

EVENT 27/07 – 03/08
 
1.Nạp bất kỳ:
Nạp bất kỳ nhận New Holy Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Lựu đạn Knight - IV (v.viễn)
- Dragon AWP M (v.viễn)
⚠Trong game đang bị lỗi hiển thị là Dual Dragon Thorn⚠
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 

 
2.Nạp trong ngày:
-Nạp đủ 70KC trong ngày 27/07, nhận Đá Demon Laser *70
-Nạp đủ 70KC trong ngày 28/07, nhận Đá STRIKER HPL *70
-Nạp đủ 70KC trong ngày 29/07, nhận Đá Demon Transformers *70
-Nạp đủ 70KC trong ngày 30/07, nhận Đá Demon Blood *70
-Nạp đủ 70KC trong ngày 31/07, nhận Đá P90 HPL *70
-Nạp đủ 70KC trong ngày 01/08, nhận Đá Demon Kriss *70
-Nạp đủ 70KC trong ngày 02/08, nhận Đá Demon AK47 *70
-Nạp đủ 70KC trong ngày 03/08, nhận Đá Demon Chasing *70
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 

 
3.Nạp tích lũy:
- Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Lễ bao Đá Dragon DR3 *1
Lễ bao Đá Dragon DR3: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *10, Đá Dragon M4A1 *10, Đá Dragon AWP *10, Đá Dragon P90 *10, Đá Striker Dragon *10, Đá Fire Dragon *10, Đá Dragon Gatlin *10, Đá Dragon Super V *10, Đá Dual – Desert Eagle *10
- Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
- Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Silver Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
- Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Demon Flame *50, Điểm cường hóa *3.000.000
- Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Dạ Tường (v.viễn)
 

 
4. Quân trang trung:
-Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay