Sự kiện

Event 26/05 - 02/06

16/08/2015

Event 26/05 - 02/06
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Holar Knight Lv.5 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Thẻ vòng quay may mắn *50
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Holar Knight Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm ngay 100KC, Phantom Knight Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 300KC, Quay quân trang trung x10 được hoàn 100%KC (tối đa 1 lần), Điểm cường hóa *200.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận thêm ngay 700KC, Quay quân trang trung x10 được hoàn 100%KC (tối đa 2 lần), Điểm cường hóa *500.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận thêm ngay 1000KC, Lựu đạn Dragon Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận thêm ngay 2000KC, Demon Flame Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 mảnh ghép:
 
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được x2 phần thưởng
Ví dụ: Đổi 1 mảnh Dark Knight sẽ nhận được 2 mảnh Dark Knight
 
*Chú ý:
- Được đổi tối đa 10 lần


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Lễ bao Demon Flame VQ
 
Lễ bao Demon Flame VQ: Mở nhận ngay 10 đá Demon Flame


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%:
- Giảm giá 50% Lựu Đạn April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
- Giảm giá 50% Lựu Đạn Flash April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
- Giảm giá 50% Platinum AK47 (v.viễn): Giá gốc 2000KC
- Giảm giá 50% AK Gaming (v.viễn): Giá gốc 1500KC
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%:
- VIP Dragon AK47
- VIP Inferno
- VIP M4
- VIP AUG
- Diablo Slayer
- Phoenix Sword
- AK Plasma
- MG Transformer
- Super Gun
- Ice M4
- M4 Phản Kích
- Enhance AUG
 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 27/05/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Đá Gatlin *3
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần