Sự kiện

Event 26/03 - 01/04

16/08/2015

Event 26/03 – 01/04
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 26/03 - 01/04
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Storm Knight level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
2. Nạp bât kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay 10 đá Storm Knight và 5 lượt vòng quay may mắn x1 miễn phí
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Dragon M16A4 level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận thêm ngay 100KC, trong thời gian sự kiện đăng nhập nhận kim cương:
+ Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
+ Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
+ Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay thẻ chí tôn ( quý) *1
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận thêm ngay 800KC và ngọc sát thương B*1
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 26-34 đá Dragon M16A4 và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận ngay Golden Dead level M (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Ưu đãi quân trang Trung
Hoàn 50% KC khi quay quân trang Trung x10
 
Chú ý: 
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
5. X2 đổi mảnh ghép
Trong thời gian sự kiện, khi đổi mảnh ghép, người chơi sẽ được x2 vật phẩm so với bình thường
 
Chú ý:
Áp dụng tối đa là 10 mảnh đầu tiên trong thời gian sự kiện
 
 
6. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được): 
Ngọc Tăng Xạ Trình B: 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Ngọc Tăng Sát Thương C: 100KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Dragon M16A4 ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
 
7. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao Demon Sword ( 3 đá): 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% lễ bao Demon Bow ( 3 đá): 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% lễ bao Dual Demon Monster ( 3 đá): 300KC ( giá gốc 600KC)
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Demon Sword level 9 (v.viễn): 5000KC
Demon Bow level 9 (v.viễn): 2690KC
Dual Demon Monster level 9 (v.viễn): 2690KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
8. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngay đá Holy Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Đấu Rank
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay đá Dual Nepal*1
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Online tích lũy
Online đủ 30 phút trong ngày nhận ngay combo giáp 6 (1 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 1 ngày), Giáp siêu phân tử ( 1 ngày), Giầy linh hoạt ( 1 ngày)
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần