Sự kiện

Event 26/01 - 02/02

16/08/2015

Event 26/01 - 02/02
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Phantom Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Dead Knight - Lucky (9 ngày)
- Red Dragon QBZ03 Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 99KC:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 26/01, nhận Đá Dragon Slayer *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 27/01, nhận Đá Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 28/01, nhận Đá Dragon AWP *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 29/01, nhận Đá Dragon M16A4 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 30/01, nhận Đá Dragon Super V *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 31/01, nhận Đá Gold Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 01/02, nhận Đá Silver Dragon Super V *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, New Holy Knight Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Combo Angel: Angel - UMP45 Lv.9 (v.viễn), Angel – M93R Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Angel – Rapier Lv.9 (v.viễn), Đá Dragon Sky G36 *30, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Flame *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Soar Dragon QBZ95 Silver Lv.4


 
6. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC
 
7. Shop:
 
Shop trang bị
 
Cập nhật item:
- Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Giảm 70%:
- Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC
 
8. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần