Sự kiện

Event 25/06 - 02/07

16/08/2015

Event 25/06 – 02/07
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận ngay Dual Dragon TMP lv9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 10KC, 20KC, 50KC, Ice M4 (10 ngày), đá Dual Dragon TMP *2, Dual Dragon TMP lv9 (v.viễn)
 
* Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần


 
2. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận ngay 100KC, trong thời gian sự kiện đăng nhập nhận kim cương:
+ Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
+ Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC 
+ Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận ngay Thẻ chí tôn Quý, Quay Quân trang trung x10 được hoàn 50% KC (áp dụng 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận ngay Dual Dragon TMP lv9 (v.viễn), Combo giáp 8 (15 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận ngẫu nhiên 18 - 26 đá Dual Dragon TMP, Danh dự *5000, Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận ngẫu nhiên 26 - 34 đá Dual Dragon TMP, Danh dự *7500, Điểm cường hóa *2.000.000

*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Quân trang Trung:
 
Quay quân trang Trung x10 1 lần nhận ngay Dragon AK47 lv4 (v.viễn)
 
Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay Dragon AK47 lv7 (v.viễn)


 
4. X2 mảnh ghép:
 
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được X2 (tối đa 10 lần)


 
5. Shop:
 
a. Shop trang bị
 
Giảm giá 50%:
Combo trượt tuyết
Balo trượt tuyết
Kính trượt tuyết
Mũ trượt tuyết
Ván trượt tuyết


 
b. Shop chí tôn
 
Lễ bao Dual Dragon Panther (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Dragon Slayer (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Dragon Dual Desert Eagle (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)
 
6. Đấu Rank:
 
Thắng 3 trận rank, nhận ngay 5 thẻ hồi sinh
 
Thắng 5 trận rank, nhận ngay 10KC, Thẻ tiến công *3
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận ngay Đá Gatlin Gun *2
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần