Sự kiện

Event 25/05 - 01/06

16/08/2015

Event 25/05 - 01/06
 
Đại lý Thẻ Scoin chính thức của game: 096.923.3845 (Zalo)
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Plague (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Gold Dragon AK47 (9 ngày)
- Demon Abyss - M36 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. X2 Kim Cương:
 
Sự kiện HOT nhất Tháng 5
 
Nạp tặng X2 Kim cương
 
- Tích nạp đủ 100KC tặng thêm ngay 100KC
 
- Tích nạp đủ 300KC tặng thêm ngay 300KC
 
- Tích nạp đủ 700KC tặng thêm ngay 700KC
 
- Tích nạp đủ 1500KC tặng thêm ngay 1500KC
 
- Tích nạp đủ 3000KC tặng thêm ngay 3000KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Silver Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon HV Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Esports-Cavalry Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Red Dragon QBZ03 *50, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Esports-Cavalry *100, Điểm cường hóa *10.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
5. Quay quân trang trung:
 
Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Đá Esports-Cavalry*30
 
Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Esports-Cavalry *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
6. Vòng quay may mắn:
 
X2 tỉ lệ khi quay vòng quay may mắn


 
7. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm giá 70%:
- Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn)
- Esports - Mechanic Core Lv.9 (v.viễn)
- Demon Chasing Lv.9 (v.viễn)
- Demon Blood Lv.9 (v.viễn)
- Esports – Dual Panther Lv.9 (v.viễn)
- Demon Plague Lv.9 (v.viễn)
 
8. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 26/05/2021)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần