Sự kiện

Event 25/02 - 03/03

16/08/2015

Event 25/02 - 03/03
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Holar Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày nhận Đá Holar Knight *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp 50KC:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 26/02 nhận Đá Fierce Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 27/02 nhận Đá Punish Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 28/02 nhận Đá Flash Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 29/02 nhận Đá Dead Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 01/03 nhận Đá Holy Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 02/03 nhận Đá Dark Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 03/03 nhận Đá Evil Knight *20
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Lễ bao Đá Dragon 1401 *1, Điểm cường hóa *500.000
- Lễ bao Đá Dragon 1401: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *20, Đá Dragon M4A1 *20, Đá Dragon AWP *20, Đá Dragon P90 *20, Đá Striker Dragon *20, Đá Fire Dragon *20, Đá Dragon Gatlin *20, Đá Dragon Super V *20, Đá Dual – Desert Eagle *20, Đá Gold Dragon AK47 *20, Đá Dragon M16A4 *20
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn 100% KC (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Demon Blood Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Lựu đạn Dragon Lv.9 (v.viễn), Ngọc sát thương B *1, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Dragon 1401: Trang bị - Vào kho – Khác
- Nhận lễ bao phải mở ngay


 
5. Tiêu kim cương:
 
Tiêu tích lũy đủ 1.000KC nhận Combo Giáp 8 (7 ngày)
 
Tiêu tích lũy đủ 3.000KC nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
Tiêu tích lũy đủ 5.000KC nhận Đá Dual Dragon Viking *40
 
Tiêu tích lũy đủ 10.000KC nhận Đá Demon Flame *30
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Chỉ tính kim cương tiêu tại: Quay quân trang trung và lớn (chỉ tính KC bị trừ đi, không tính KC được hoàn lại), Quà lớn (tặng không tính), mua vật phẩm trong shop (tặng không tính)
- Quay vòng quay không tính
 
6. X2 mảnh ghép:
 
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được x2 phần thưởng
 
Ví dụ: Đổi 1 mảnh Dark Knight sẽ nhận được 2 mảnh Dark Knight
 
*Chú ý:
- Được đổi tối đa 15 lần


 
7. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
【Giảm giá 50% vật phẩm】
 
Combo nhân vật Spring: Giá gốc 998KC
 
Combo Ma thú: Giá gốc 1080KC
 
Sừng Demon: Giá gốc 360KC
 
Đuôi Demon: Giá gốc 360KC
 
Cánh Demon: Giá gốc 360KC
 
Kính Demon: Giá gốc 360KC
 
【Giảm giá 70% vật phẩm】
 
Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 2368KC
 
Phoenix D.E Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 1980KC
 
P90 HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
STRIKER HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
Lễ bao đá Phoenix QBZ03: Giá gốc 300KC
 
Lễ bao đá Phoenix D.E: Giá gốc 300KC
 
Lễ bao đá P90 HPL: Giá gốc 600KC
 
Lễ bao đá STRIKER HPL: Giá gốc 600KC
 
【Shop chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Đá Silver Dragon Super V (3 đá): 333KC (Được mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Đá Xẻng VIP (3 đá): 333KC (Được mua tối đa 3 lần)


 
8. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần