Sự kiện

Event 24/12 - 31/12

16/08/2015

Event 24/12 - 31/12

1. Giáng Sinh An Lành:
 
Sau khi cập nhật sự kiện, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận tất cả các vật phẩm sau:
- Avatar Giáng Sinh 2019 (v.viễn)
- Sừng tuần lộc (v.viễn)
- AK47-Xmas (3 ngày)
- WA2000-Xmas (3 ngày)
- Lựu đạn Xmas (3 ngày)
- Lựu đạn Flash-Xmas (3 ngày)
- Thẻ hồi sinh *20
- Thẻ tiến công *20
 
*Chú ý:
- Chỉ được nhận 1 lần


 
2. Punish Knight M39:
 
Cập nhật cấp độ mới cho vũ khí Punish Knight: Punish Knight M39


 
3. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận M4A1 X-Mas (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 500KC
- Desert Eagle X-Mas (10 ngày)
- Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
- Dragon AK47 Lv.4 (v.viễn)
- Dragon AWP Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
4. Ưu đãi Giáng Sinh:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận ngay lễ bao X-Mas 2019 *1
Lễ bao X-mas 2019: Mở ra được chọn 1 trong các đá sau:
- Đá Dragon AK47 *18
- Đá Dragon M4A1 *18
- Đá Dragon AWP *18
- Đá Dragon P90 *18
- Đá Striker Dragon *18
- Đá Fire Dragon *18
- Đá Dragon Gatlin *18
- Đá Dragon Super V *18
- Đá Dual – Desert Eagle *18
- Đá Gold Dragon AK47 *18
- Đá Dragon M16A4 *18
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao X-Mas 2019: Trang bị - Vào kho – Khác


 
5. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận ngay Punish Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Combo Giáng Sinh 2019:
- M4A1 X-Mas (v.viễn)
- Desert Eagle X-Mas (v.viễn)
- Lựu đạn X-Mas (v.viễn)
- Lựu đạn Flash X-Mas 2019 (v.viễn)
- Gậy Giáng Sinh (v.viễn)
- Mũ Noel (60 ngày)
- Giáp Noel (60 ngày)
- Giày Noel (60 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM2 *1, Combo Giáp 8 (15 ngày)
Lễ bao Đá Demon DM2: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau:
- Đá Demon AK47 *30
- Đá Demon Kriss *30
- Đá Demon Transformer *30
- Đá Dual Demon Monster *30
- Đá Demon Sword *30
- Đá Demon AWP *30
- Đá Demon Bow *30
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM3 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá Demon DM3: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau:
- Đá Demon AK47 *50
- Đá Demon Kriss *50
- Đá Demon Transformer *50
- Đá Dual Demon Monster *50
- Đá Demon Sword *50
- Đá Demon AWP *50
- Đá Demon Bow *50
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Demon Abyss Lv.M36 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Demon DM2, Đá Demon DM3: Trang bị - Vào kho – Khác
 
6. X2 mảnh ghép:
 
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được x2 phần thưởng
Ví dụ: Đổi 1 mảnh Dark Knight sẽ nhận được 2 mảnh Dark Knight
 
*Chú ý:
- Được đổi tối đa 10 lần


 
7. Vòng quay Demon:
 
Quay vòng quay Demon được hoàn lại 50% kim cương đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
8. Shop:
 
【Shop trang bị】
Giảm giá 50% toàn bộ vũ khí từ 2000KC trở xuống
 
*Chú ý:
- Được mua vật phẩm giảm giá tối đa 30 lần


 
【Shop chí tôn】
Ngọc tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 
9. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC (Áp dụng từ 00:00, 25/12/2019)
 
*Chú ý:
 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, nhận Thẻ hồi sinh *2, Thẻ tiến công *2
Online tích lũy đủ 60 phút, nhận Đá ACR Apocalypse *2
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần