Sự kiện

Event 24/11 - 30/11

16/08/2015

Event 24/11 - 01/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận M4 Phản Kích Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Esports-Mechanic Core (9 ngày)
- Esports-Dual Panther Lv.9
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 50 KC:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 24/11, nhận Đá Dragon Slayer *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 25/11, nhận Đá Dragon AK47 *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 26/11, nhận Đá Dragon AWP *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 27/11, nhận Đá Dragon M16A4 *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 28/11, nhận Đá Dragon Super V *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 29/11, nhận Đá Gold Dragon AK47 *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 30/11, nhận Đá Silver Dragon Super V *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 01/12, nhận Đá Dragon Barrett *30
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Silver Dragon Super V Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn KC (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lễ bao Ngọc B10 *1, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lựu đạn Dragon Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Lựu đạn Dragon *70, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật nhân vật “”Dạ Tường”” vào Vòng quay may mắn


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Cập nhật item:
- Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Giảm giá 50%:
- Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC
 
7. Online nhận quà:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần