Sự kiện

Event 24/09 - 30/09

16/08/2015

Event 24/09 - 30/09

1. Nạp bất kỳ:

Nạp bất kỳ nhận vũ khí Tôm Cruise lv6 (v.viễn)

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng
 

2. Nạp đủ ngày:

Nạp bất kỳ đủ 5 ngày nhận Lựu đạn Knight lv7 (v.viễn)

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng

3. Nạp trong ngày:

Mỗi ngày nạp đủ 50KC nhận Lễ bao Đá Knight K1 *1

Lễ bao Đá Knight K1: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: Đá Dark Knight *18, Đá Dead Knight *18, Đá Storm Knight *18, Đá Punish Knight *18, Đá Firce Knight *18, Đá Flash Knight *18, Đá Evil Knight *18

*Chú ý:
- Nhận xong phải sử dụng ngay thì hôm sau mới nhận được tiếp
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 

4. Nạp tích lũy:

Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Dual Gatlin – Might lv7 (v.viễn)

Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Lễ bao Đá Knight K2 *1

Lễ bao Đá Knight K2: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: Đá Dark Knight *30, Đá Dead Knight *30, Đá Storm Knight *30, Đá Punish Knight *30, Đá Firce Knight *30, Đá Flash Knight *30, Đá Evil Knight *30

Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Lễ bao Đá Dragon DR1 *1

Lễ bao Đá Dragon DR1: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *20, Đá Dragon M4A1 *20, Đá Dragon AWP *20, Đá Dragon P90 *20, Đá Striker Dragon *20, Đá Fire Dragon *20, Đá Dragon Gatlin *20, Đá Dragon Super V *20, Đá Dual – Desert Eagle *20

Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Lễ bao Đá Demon DM2 *1, Điểm cường hóa *2.000.000

Lễ bao Đá Demon DM2: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *30, Đá Demon Kriss *30, Đá Demon Transformer *30, Đá Dual Demon Monster *30, Đá Demon Sword *30, Đá Demon AWP *30, Đá Demon Bow *30

Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Demon Abyss lv M (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 

5. Tiêu KC:

Tiêu tích lũy đủ 1000KC nhận Combo Giáp 8 (15 ngày)

Tiêu tích lũy đủ 3000KC nhận Đá Demon Abyss *20

Tiêu tích lũy đủ 5000KC nhận Silver Dragon Super V level M

Tiêu tích lũy đủ 10000KC nhận Đá Demon Flame *50

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Chỉ tính kim cương tiêu tại: Quay quân trang trung và lớn (chỉ tính KC bị trừ đi, không tính KC được hoàn lại), Quà lớn (tặng không tính), mua vật phẩm trong shop (tặng không tính)
- Quay vòng quay không tính
 

6. Vòng quay Demon:

Quay Vòng quay Demon được hoàn 50% KC đã quay

*Chú ý:
- Quay xong mới được hoàn
- Không giới hạn số lượt quay

7. Vòng quay may mắn:

Cập nhật vũ khí Demon Abyss lv9 (v.viễn) vào vòng quay may mắn

8. Shop:

Shop trang bị

Cập nhật các vật phẩm sau:

- Đá Tôm Cruise: 20KC (Giá gốc 50KC)
- Demon Flame lv9 (v.viễn): 5000KC
- Demon Abyss lv9 (v.viễn): 2690KC
- Dual Dragon Panther lv9 (v.viễn): 2368KC
- Lễ bao Đá Demon Flame (1 đá): 400KC
- Lễ bao Đá Demon Abyss (3 đá): 600KC

Giảm 50% các vật phẩm sau:

- Lễ bao Đá Dual  Dragon Panther: Giá gốc 600KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
  + Đá Dual Dragon Panther *2
  + Đá Dual Dragon Panther *3
  + Đá Dual Dragon Panther *4

- Demon AK47 lv9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
- Demon Kriss lv9 (v.viễn): Gá gốc 2690KC
- Demon Transformer lv9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
- Demon AWP lv9 (v.viễn): Giá gốc 9999KC
- Demon Sword lv9 (v.viễn): Giá gốc 5000KC
- Lễ bao đá Demon AK47 (3 đá): Giá gốc 600KC
- Lễ bao đá Demon Kriss (3 đá): Giá gốc 600KC
- Lễ bao đá Demon Transformer (3 đá): Giá gốc 600KC
- Lễ bao đá Demon AWP (3 đá): Giá gốc 600KC
- Lễ bao Đá Demon Sword (3 đá): Giá gốc 600KC

Shop chí tôn

- Lễ bao Chí tôn: 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000
- Giảm 50% Lễ bao Đá Demon Flame (1 đá): Giá gốc 400KC

*Chú ý:
- Shop chí tôn: Mua tối đa 3 lần trong thời gian sự kiện

9. Đấu PVE:

Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận ngay Đá Tôm Cruise *2

*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần