Sự kiện

Event 24/03 - 31/03

16/08/2015

Event 24/03 - 31/03
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận VIP Dragon Gatlin Gun (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 200KC
- 500KC
- M4 Phản Kích (10 ngày)
- Holar Knight Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 25/03 nhận Đá Fierce Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 26/03 nhận Đá Punish Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 27/03 nhận Đá Flash Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 28/03 nhận Đá Dead Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 29/03 nhận Đá Holy Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 30/03 nhận Đá Dark Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 31/03 nhận Đá Holar Knight *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Lễ bao Đá Dragon 1401 *1, Điểm cường hóa *500.000
Lễ bao Đá Dragon 1401: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *20, Đá Dragon M4A1 *20, Đá Dragon AWP *20, Đá Dragon P90 *20, Đá Striker Dragon *20, Đá Fire Dragon *20, Đá Dragon Gatlin *20, Đá Dragon Super V *20, Đá Dual – Desert Eagle *20, Đá Gold Dragon AK47 *20, Đá Dragon M16A4 *20
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn 100% KC (tối đa 2 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Demon Abyss Lv.M36, Điểm cường hóa *3.000.000
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Đá Dragon DR4 *1, Điểm cường hóa *5.000.000
Lễ bao Đá Dragon DR4: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *70, Đá Dragon M4A1 *70, Đá Dragon AWP *70, Đá Dragon P90 *70, Đá Striker Dragon *70, Đá Fire Dragon *70, Đá Dragon Gatlin *70, Đá Dragon Super V *70, Đá Dual – Desert Eagle *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Dragon 1401, Lễ bao Đá Dragon DR4: Trang bị - Vào kho – Khác
- Nhận lễ bao phải mở ngay


 
4. Quay quân trang:
 
Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *20
 
Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Demon Abyss *50
 
Quay quân trang trung x10 20 lần nhận nhân vật Rolla (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
5. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
【Cập nhật vũ khí mới】
 
M1887 – Cyber: 300KC
 
【Giảm giá 70%】
 
Dual Dragon Panther: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao Đá Dual Dragon Panther: Giá gốc 600KC
 
Lễ bao Đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao Đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao Đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
 
【Shop chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000
 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 10KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần