Sự kiện

Event 23/06 - 30/06

16/08/2015

Event 23/06 - 30/06
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Silver Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Thẻ vòng quay may mắn *50
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *15
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Holar Knight Lv.7 (v.viễn), 200KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *20, 500KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lựu đạn Dragon Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Demon Flame Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Flame *70, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Tiêu tích lũy:
 
Tiêu tích lũy đủ 1.000KC, nhận Combo Giáp 8 (15 ngày)
 
Tiêu tích lũy đủ 3.000KC, nhận Đá Lựu đạn Dragon *20
 
Tiêu tích lũy đủ 5.000KC, nhận Đá Demon Flame *30
 
Tiêu tích lũy đủ 10.000KC, nhận nhân vật Chị Đại (v.viễn), nếu đã có nhân vật này sẽ nhận nhân vật Chị Phượng (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Chỉ tính kim cương tiêu tại: Quay quân trang trung và lớn (chỉ tính KC bị trừ đi, không tính KC được hoàn lại), Quà lớn (tặng không tính), mua vật phẩm trong shop (tặng không tính)
- Quay vòng quay không tính


 
5. Vòng quay Hero:
 
Quay vòng quay Hero được hoàn lại 50% kim cương đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50% vật phẩm:
 
- Lựu đạn Bánh chưng
- MP3
- Tai nghe Hifi
- Kính nhạc công
- Ghita
 
【Shop Chí tôn】
 
Cập nhật Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000
 
7. Đăng nhập:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận ngẫu nhiên một trong số các vật phẩm sau:
 
- 20KC
- 50KC
- Mũ Flame Dragon (2 ngày)
- Giáp Flame Dragon (2 ngày)
- Giầy Flame Dragon (2 ngày)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần


 
8. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Kim cương *50
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần